Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Petter Slaatrem Titland 25. mars 2014

Til kamp med nye midler

Petter Slaatrem Titland

Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester. «Borgersikkerhetsloven» heter utkastet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten. Det samme har OECD og Europarådet. Den spanske regjeringen ble også nødt til å sende lovteksten ut til alle sine ambassader i Europa. Lovbruddene.

Les mer
Benedikte Pryneid Hansen 19. februar 2014

Folk foran finans

Benedikte Pryneid Hansen

Den globale finanskrisa har gitt økt støtte til krav om strengere regulering og beskatning av en finanssektor utenfor kontroll. Handelsavtaler som TTIP kan stoppe nødvendige tiltak for å forhindre nye kriser.

Les mer
Sigrid Klæboe Jacobsen Sigrid Jacobsen 4. oktober 2013

Et åpnere Europa

Sigrid Jacobsen

EU trapper opp kampen mot egne og andres skatteparadis, skriver Sigrid Jacobsen i dette innlegget på fagrådsbloggen.

Les mer
Dag Seierstad Dag Seierstad 13. september 2013

Krisepolitikken til EU

Dag Seierstad

Dag Seierstads innledning om Krisepolitikken i EU, fra Attacs styremøte 1/9 2013. Om six-pack-avtalen, fiskalpakten og andre nyliberale tiltak innenfor EU-området, og om alternativene.

Les mer
Dag Seierstad Dag Seierstad 18. juni 2013

Demokrati i krise

Dag Seierstad

Fagrådsmedlem Dag Seierstad skriver om sic-pack-lovene, fiskalpakten og andre trusler mot folkestyret i EU-landene.

Les mer
Benedikte Pryneid Hansen 12. juni 2013

Hemmelighold om tjenesteliberalisering

Benedikte Pryneid Hansen

For å sjekke status på utenriksminister Espen Barth Eides arbeid for få på plass en internasjonal tjenesteavtale gjorde jeg et søk på regjeringen.no. Overraskende nok får et søk etter en avtale Norge er en pådriver for null – 0 – treff.

Les mer
Ingrid Hjertaker Ingrid Hjertaker 29. mai 2013

Joseph Stiglitz hos Innovasjon Norge

Ingrid Hjertaker

Fagrådsmedlem og Attac-utredar Ingrid Hjertaker har vore på seminar med toppøkonomen Joseph Stiglitz og gjer oss ein kort oppsummering av dei viktigste punkta han kom med.

Les mer