Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Vil du bidra til bloggen?

Petter Slaatrem Titland 25. september 2014

Global rettferdighet nå!

Petter Slaatrem Titland

Attacs store internasjonale nettverk ble akkurat enda større. Vi dro til Storbritannia for å besøke vår nye samarbeidspartner.

Les mer
En pause under ESU 2014 Petter Slaatrem Titland 5. september 2014

Bak bokstavene finner du finansnæringen

Petter Slaatrem Titland

Signerer Norge Avtalen om handel med tjenester (TISA), gir de enda flere verktøy til en finansnæring som gjør alt de tar på om til papir og ødelegger det.

Les mer
Stopp TTIP CETA TISA Dag Seierstad 26. april 2014

Hva skal Norge i TISA?

Dag Seierstad

Når handelsdiplomater begrenser demokratiske styring av helse- og utdanningspolitikken.

Les mer
Petter Slaatrem Titland 28. mars 2014

Angrep er beste forsvar

Petter Slaatrem Titland

En av de største demonstrasjonene i det spanske demokratiets historie ble arrangert på lørdag. Reaksjonen fra myndighetene bærer bud om nye arbeidsforhold for dem som vil demonstrere for et alternativ i Spania.

Les mer
Petter Slaatrem Titland 25. mars 2014

Til kamp med nye midler

Petter Slaatrem Titland

Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester. «Borgersikkerhetsloven» heter utkastet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten. Det samme har OECD og Europarådet. Den spanske regjeringen ble også nødt til å sende lovteksten ut til alle sine ambassader i Europa. Lovbruddene.

Les mer
Benedikte Pryneid Hansen 19. februar 2014

Folk foran finans

Benedikte Pryneid Hansen

Den globale finanskrisa har gitt økt støtte til krav om strengere regulering og beskatning av en finanssektor utenfor kontroll. Handelsavtaler som TTIP kan stoppe nødvendige tiltak for å forhindre nye kriser.

Les mer
Sigrid Klæboe Jacobsen Sigrid Jacobsen 4. oktober 2013

Et åpnere Europa

Sigrid Jacobsen

EU trapper opp kampen mot egne og andres skatteparadis, skriver Sigrid Jacobsen i dette innlegget på fagrådsbloggen.

Les mer
Dag Seierstad Dag Seierstad 13. september 2013

Krisepolitikken til EU

Dag Seierstad

Dag Seierstads innledning om Krisepolitikken i EU, fra Attacs styremøte 1/9 2013. Om six-pack-avtalen, fiskalpakten og andre nyliberale tiltak innenfor EU-området, og om alternativene.

Les mer