Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk.Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Dag Seierstad 21. mai 2019

Britisk avmakt på jobben

Dag Seierstad

Mens beslutningskaoset i det britiske Underhuset lammer all fornuftig brexit-debatt, dokumenterer tenketanker og forskningsmiljøer det katastrofale kaoset i det britiske arbeidslivet. Mye ser tilsynelatende bra ut. Sysselsettinga øker, og regjeringen roser seg av at arbeidsløsheten er lavere enn på 43 år. Men reallønna er lavere enn den var i 2008 og avmakten på arbeidsplassene er større.

Les mer
Anja Salzmann 21. mai 2019

Hvem høster Norges nye oljerikdom?

Anja Salzmann

Big data er big business og ventes å kunne bli «den nye oljen» for Norge. Vår nye digitaliseringsminister bør lære av hva man gjorde med oljeforekomstene på 1960-tallet, og sikre at kontrollen også over data-ressursene forblir i norske hender.

Les mer
Hanna E. Marcussen 15. mai 2019

Mer inkluderende boligpolitikk

Hanna E. Marcussen

Det har blitt så dyrt å kjøpe bolig i Oslo at selv folk med middels god råd ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Om vi skal snu denne utviklingen trengs det nye løsninger enn de vi har prøvd de siste tiårene.

Les mer
Martine Kopstad Floeng 13. mai 2019

Politikerne må forstå verdien av vår data

Martine Kopstad Floeng

Dersom våre politikere vil forhindre at det offentlige blir leilendinger hos privat dataindustri, er det avgjørende at vi stopper regjeringens pågående forhandlinger WTO.

Les mer