Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

SAIH 29. juli 2019

Et utdanningssystem som ekskluderer

SAIH

Høyere utdanning er ikke en kortsiktig investering med gevinster som kan realiseres umiddelbart. Det er snarere en samfunnsinvestering som lønner seg over tid og som har flere positive samfunnsmessige gevinster på sikt.

Les mer
Odd Tarberg 18. juli 2019

Klimablinde handelsavtalar

Odd Tarberg

Politikarar som signerte Parisavtalen i 2015 har det framleis svært så travelt med å inngå frihandelsavtalar som vil undergrave arbeidet med å få temperaturstiginga på kloden under kontroll.

Les mer
Beathe Øgård 28. juni 2019

Utdanning er en rettighet, ikke en vare

Beathe Øgård

Nasjonale myndigheter over hele verden anerkjenner utdanning som en menneskerett og har forpliktet seg til å sikre god utdanning til alle som en del av FNs bærekraftsmål 4 innen 2030. Vi har en lang vei å gå før dette er en realitet.

Les mer
Colin Crouch 28. juni 2019

De superrike skader demokratiet

Colin Crouch

Det er lett å påvirke politikk med mye penger, og sivilsamfunnet er ofte bare en plage. I USA er problemet overalt, men Europa er på god vei etter.

Les mer
1 3 4 5 6 7 30