Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk.Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Clifton Mark 28. mars 2019

Troen på meritokrati er ikke bare falsk: den er farlig

Clifton Mark

Meritokrati er blitt et ledende sosialt ideal. Politikere på tvers av hele det ideologiske spekteret vender kontinuerlig tilbake til temaet om at livets goder – penger, makt, arbeidsplasser, opptak til universiteter – skal distribueres etter dyktighet og innsats.

Les mer
Stefano Marcuzzi og Alessio Terzi 11. mars 2019

Havner nasjonalstatene i skyggen av de multinasjonale selskapene?

Stefano Marcuzzi og Alessio Terzi

I fraværet av at myndighetene handler for å adressere dagens mest presserende globale problemer, tilbyr multinasjonale selskaper sine egne løsninger. Som i det 17. århundret, da europeiske aksjeselskaper bygget private empirier, står suverenitetens framtid på spill.

Les mer
1 3 4 5 6 7 26