Change Finance

#10yearsOn: Ti år etter finanskrisen kom 60 organisasjoner sammen for å

skape et nytt finanssystem

Hva er Change Finance Coalition? Vi er en gruppe organisasjoner og individer som vil frigjøre samfunnet fra finansialiseringen. Vi vil låse opp finanssystemets potensial for å framskynde omstillingen til en økonomi som tjener både mennesker og miljøet. 10 år etter finanskrisen vil vi igjen løfte ropet om et paradigmeskifte. De politiske ledernes svar på krisen var å endre minst mulig. Det manglende oppgjøret med status quo har bidratt til den giftige bølgen av populisme vi ser i dag.

Vi tror at vårt rop om å forandre finans — vekk fra finansialiseringen — kan svare på folks håp om radikale endringer for et bedre liv.

60 organisasjoner med ulike perspektiver har sammen kommet fram til følgende slagplan – en plan som er mye mer enn en liste over krav. Vår agenda for finansreform er en positiv visjon for samfunnet!

Vi vil ha et finanssystem som

 1. Tjener mennesker og miljø
 • TJENER, IKKE HERRE. Samfunnet former aktivt det finanssystemet vi trenger. Størrelsen, rekkevidden og strukturen til finanssektoren blir ikke overlatt til markedskreftene alene. Finanssystemet skaper og fordeler kreditt og kapital for å tjene samfunnets behov.
 • MINDRE FINANSIALISERING. Samfunnet er mindre avhengig av den private finanssektoren for å få tilgang på basisgoder som bolig, helse og utdanning, og rollen og størrelsen på privat finans må reduseres generelt.
 • INVESTERINGER, IKKE VEDDEMÅL. Det er flere nyttige investeringer i det som er sosialt og økologisk bærekraftig, og mindre «kasino»-finansiering for kortsiktige, uproduktive og spekulative aktiviteter.
 • KAMP MOT ULIKHET. Finanstjenester innrettes og reguleres for å redusere deres bidrag til diskriminering og ulikhet. Skatteparadisene stenges, gjeldssanering er mulig for land i gjeldskrise. Et rettferdig skattesystem vil fordele fra den rikeste 1% til alle, og fra store selskapers overskudd til fellesskapsløsninger.
 • REDD PLANETEN VÅR. En massiv investeringskifte som holder våre samfunn innenfor plantens tålegrense, først og fremst ved å avverge katastrofale klimaendringer. Sentralbanker spiller en mer aktiv rolle gjennom å tilpasse sin politikk til langsiktige samfunnsbehob.
 • GODE FINANSTJENESTER. Alle har tilgang til grunnleggende, lav-kostnad, gjennomsiktige og ikke-utbyttende finanstjenester. Finansansatte har makten til å jobbe i kundenes beste interesse.
 1. Demokratisk styrt
 • EFFEKTIV REGULERING. De som skaper finanspolitikken, som lovgivere, tilsyn, internasjonale orgaer og sentralbanker, er fullt ut representative og holdes ansvarlige for å la finans tjene mennesker og miljø.
 • MINDRE Finansindustriens innflytelse er begrenset gjennom åpenhet om og regler for lobbyvirksomhet, og begrensninger svingdør-politikk. Sivilsamfunnet har mer innflytelse og representasjon i utviklingen av finanspolitikken.
 • ÅPENHET. Innbyggere kan lett få tilgang til informasjon og data om finanssektoren og dens utvikling, inkludert hvordan den blir påvirket av regulering. Finanssektoren er åpne om hva de de finansierer og sine priser.
 1. Stabilt
 • MINDRE PRIVAT GJELD. Samfunnet er mindre avhengig av å stadig skape privat gjeld og penger. Regulering av kreditt som hindrer forgjelding og kredittdrevne spekulasjonsbobler
 • MANGFOLDIG ØKOSYSTEM. Finanssektoren er mangfoldig med ulike institusjoner, private, offentlige og kooperative. Den er ikke dominert av veldig store firmaer med samme forretningsmodell.
 • TRYGT FOR SAMFUNNET. Finansektoren er ikke tett sammenvevd, og firmaene kan tåle sine egen tap. Ingen private firma er «too-big-to-fail».
 • INGEN HULL. Enkel og effektiv regulering dekker alle finanskaktiviter, også i gråmarkedene.

Change Finance (logo)