Etterpåmelding landsmøte

  Personlig informasjon

  Deltagerinformasjon

  Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

  Delegater må delta begge dager, men hvis du deltar som observatør kan du velge å bare delta en av dagene.

  Jeg deltar på

  Mat:

  Vi kommer til å servere lunsj på lørdag og søndag, samt middag på lørdag. Maten blir vegatarisk i hovedsak, men gi beskjed her hvis det er andre hensyn vi skal ta.

  Reise og opphold

  Delegater kan søke reisedekning. Attac dekker billigste transport for delegater. Reisestøtten utbetales i etterkant. Originale kvitteringer må skannes og reiseregningsskjema fylles ut. Dette må senest sendes til attac@attac.no innen 17. april 2024 for at reisen skal kunne dekkes.

  Vi kan forsøke å hjelpe tilreisende med privat innkvartering hos andre Attac’ere. Delegater vil bli prioritert.

  Eventuelle andre kommentarer