Investeringer

Investeringer er det som skaper nye arbeidsplasser og gir ny teknologi. Finanssektoren eksisterer i stor grad for å legge til rette for investeringer, slik at bedrifter kan få penger til starte opp eller utvikle seg. I hovedsak gjøres dette gjennom lån eller gjennom aksjer (at noen kjøper eierandeler i bedriften). I tillegg til investeringer legger også finanssektoren til rette for å håndtere risiko, gjennom ulike typer forsikringsordninger.

Finansnæringen handler om penger og risiko. Du møter den hovedsakelig som banker og forsikringsselskap. I tillegg kommer ting som børser, fond, valutavekslere, kredittkort-selskaper og andre betalingstjenester.

Bilder brukt under Creative Commons-lisens CC-BY:
World Financial Plaza og Wall Street av Dave Center. | Lehman Brothers-hovedkvarter 15. september 2008 (dagen de gikk konkurs), av Robert Scoble.  | Get into the street-grafitti, Cairo Tahrir Square, November 2011 av Denis Bocquet. | Uferdig bygg i São Paulo av Daniel Paixão Fontes.