Hopp til innholdet
Hjem » Det du må vite om digital økonomi » Nei til datahandelsavtalen » Opprop: Nei til ny datahandels­avtale i WTO

Opprop:
Nei til ny datahandels­avtale i WTO

Dette fellesoppropet fra en rekke norske organisasjoner advarer mot de pågående forhandlingene om en datahandelsavtale i WTO:

De undertegnede organisasjonene er bekymret over at Norge er med i en utbrytergruppe i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som forhandler om et «regelverk for elektronisk handel». Det er stor fare for at Norge, med et slikt regelverk, tar veivalg som vi ikke fullt ut forstår de fremtidige konsekvensene av. For å oppnå en fremtid i en digitalisert verden som skaper felles velstand og anstendig arbeid for alle, må vi sørge for at reglene for den digitale økonomien er skrevet av og for alle, og ikke av og for de få.Teknologi kan bidra til utvikling og bygge bærekraftige levebrød, men det krever rettferdig politikkutvikling som sikrer at land, arbeidstakere og forbrukere overalt kan dra nytte av det. En rekke land inkludert Norge har gått sammen for å skrive om reglene for global økonomi og med det gi de aller største teknologiselskapene rett til profitt på bekostning av fellesskapets beste.Under toppmøtet i Davos i år var Norge blant en utbrytergruppe på 76 nasjoner som ble enige om å starte forhandlingene om et bindende regelverk på elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dette til tross for at flertallet av WTOs 164 medlemsland i 2017 sa nei til forhandlingene om et slikt regelverk. Afrikagruppen, Brasil og en rekke andre utviklingsland begrunnet sin motstand med at tematikken var for fersk og at de fleste land fortsatt ikke hadde sin egen digitale strategi for fremtiden. Det internasjonale fagbevegelsen og sivilsamfunnet er også svært skeptiske til disse forhandlingene.

Vi frykter at vår mulighet til å regulere de store teknologigigantene vil forsvinne med dette regelverket samtidig som vi vil miste eierskap til data, innsyn i kildekoder og få forbud mot teknologioverføring. Framtidens tjenestesamfunn er i stor grad digitalt og dagens teknologigiganter vil få mulighet til å opparbeide seg monopolmakt med dette regelverket. Det vil ikke bare ramme private bedrifter, men også offentlige tjenester som vil bli påvirket av nye digitale løsninger.

Det foreslåtte regelverket vil bygge opp om teknologiselskapenes dominans og monopol. Selskapene vil ikke lenger kunne bli bremset av nasjonale reguleringer på datainnhenting. Myndighetenes evne til å regulere og beskytte innbyggernes personopplysninger vil bli utfordret av selskapenes egeninteresser og umettelige behov for stordata. Lokal industri vil heller ikke kunne konkurrere mot disse gigantselskapene og deres økonomiske muskler.

Gjennom disse forhandlingene bestemmes reglene for den digitale framtiden og våre alles digitale rettigheter. Datahandel må reguleres, men premissene for reguleringen kan ikke ensidig legges av teknologigigantene som ønsker å oppnå nærmest monopoltilgang. Skal vi skape en digital framtid som alle kan høste godene av må disse forhandlingene stoppes nå. Et internasjonalt regelverk kan være et gode, men premissene må komme fra demokratisk debatt og nasjonale erfaringer, ikke noen få amerikanske og kinesiske selskapers egeninteresse.

De undertegnende organisasjonene ser med bekymring på at de pågående forhandlingene ser ut til å gå utover arbeidstakeres rettigheter, internasjonal solidaritet, personvern, digitale rettigheter kampen mot skatteparadis og utjevning av økonomisk ulikhet.

Vårt krav lyder som følger: Norge må trekke seg ut av de pågående forhandlingene om ny datahandelsavtale!

Tilsluttede organisasjoner:

Vi er i kontakt med en lang rekke organisasjoner for å skape oppmerksomhet om saken. Ta gjerne også kontakt med oss!

Underskriftsaksjon mot avtalen her