Gjeld

Nyheter, analyser og meninger om gjeldsulikhet, gjeldskriser og gjeldsrettferdighet.

Finanskrisens usynlige ofre

28. november 2014Europa | Gjeld | Leserinnlegg

I slutten av oktober beskrev Unicef i en rapport hvordan finanskrisen i dag påvirker barns levekår i de 41 rikeste industrinasjonene. Det dystre tallet er at 76,5 millioner barn lever under fattigdomsgrensen i disse nasjonene. Dette er 2,6 millioner mer enn i finanskrisens år 2008. I vesentlig grad er det barn i Sør-Europa som er berørt av utviklingen, i tillegg til de baltiske landene, Island, Irland og Luxemburg – som forøvrig er et av de rikeste landene i Europa. I mange av disse landene er gjennomsnittsinntekten sterk redusert de siste årene. I 23 av 41 land er årsaken til økt barnefattigdom direkte knyttet til finanskrisen, skriver Unicef. 7,5 millioner unge mennesker mellom 15 – 24 år vokser opp uten å få en utdannelse eller å ha mulighet til å studere. Dette er en million mer enn i 2008. Da finanssektoren kollapset ble bankene reddet med store statlige redningspakker som førte til en ukontrollert vekst i statsgjelden. For den vanlige befolkningen ble dette fulgt av statlige sparepakker som går utover ernæring, skole, utdannelse, helsevesen.

1 3 4 5 6 7 11