Kan vi vokse oss ut av fattigdom?

Til tross for en enorm økonomisk vekst fortsetter forskjellene mellom folk å øke. Veksten har hjulpet millioner ut av ekstrem fattigdom, men reduksjonen i fattigdom følger ikke den økonomiske veksten på noen måte.  • Ninja Ability

    100

    70%

720 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom, altså for under 1,9 $ om dagen.

Verdens totale bruttoprodukt (GWP), altså målet på hvor rik verden er.Delen av verdens totale rikdom (i GWP) som trengs for å utrydde ekstrem fattigdom.

Nei

Det er tydelig at økonomisk vekst alene ikke vil fjerne fattigdommen i verden. Vi må også gjøre noe med fordelingen, så rikdommen i verden kommer alle til gode.Må alle være like? Hvorfor snakker vi om ulikhet og ikke bare om fattigdom?

Å bekjempe økonomisk ulikhet handler ikke om å gjøre alle like, men om å gi alle like muligheter. Det krever økonomisk utjevning, der man fordeler samfunnets ressurser på alle og nødvendigvis også må ta mest fra dem som har mest. Det er et spørsmål om rettferdighet, og ofte noe som har engasjert mest på venstresiden av politikken. De siste årene har oppmerksomheten om ulikhet som problem blitt mer tverrpolitisk, fordi forskning viser at ulikhet i seg selv har sterke negative konsekvenser for et samfunn.