Hjem » Global ulikhet » Undervisningsopplegg: Global ulikhet

Undervisningsopplegg: Global ulikhet

Forsiden til heftet "Fra global ulikhet til global rettferdighet"I dag eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens formue. Hvor mye av dette skyldes forskjeller i flaks og dyktighet, og hvor mye skyldes globale maktstrukturer? Bygger vår rikdom på andres fattigdom? Bidrar internasjonale reguleringer til å minke, eller øke forskjellene i verden? Dette heftet handler om global ulikhet og noen av årsakene bak skjev fordeling av rikdom i verden. heftet tar for seg hvordan skatt, gjeld, handel og finansmarkedet spiller en rolle for bekjempelsen av fattigdom.

Undervisningsopplegg: