Colateralized Debt Obligation (CDO) er en type verdipapir som fikk stor oppmerksomhet under finanskrisen i USA. CDO ble utviklet av amerikanske investeringsbanker. Formålet var at banken skulle kunne kvitte seg med ansvaret for et lån ved å omgjøre sine låneforpliktelser til et verdipapir som kunne videreselges. Dermed kunne banken omgå myndighetenes krav til egenkapital og blåse opp sine utlån. CDO gav også mulighet til å blande sammen ulike typer lån (der i blant høyrisikolån som for eksempel subprimelån, kreditorgjeld med sikre lån)  i kompliserte ”pakker” som det var vanskelig å risikovurdere, og som ble gjort attraktive gjennom høy kortsiktig avkastning. Verdipapirer (derivater) basert på CDO ble solgt til forskjellige investorer, i hovedsak forretnings- og investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond og hedgefond, både i USA og i Europa, (inkludert noen norske kommuner, jfr Terra-saken). De som kjøpte derivatene var ofte ikke i stand til å vurdere risikoen ved kjøpet.  Den store fortjenesten på CDO og andre ”strukturerte produkter” har gjennom flere år gjort at mange investorer har kjøpt mye av de.