Devaluering (nedskrivning av verdien på en valuta) er når en sentralbank setter et lavere mål for sin valutas verdi i forhold til andre valutaer. Om verdien på en valuta settes for høyt, blir det vanskelig å selge egne varer i utlandet, og importen blir billig. Dermed svekkes handelsbalansen og det blir et importoverskudd. Det resulterer etter hvert i at sentralbanken må kjøpe tilbake sin egen valuta mot betaling i utenlandske valutaer eller gull. Dette kan ikke fortsette over lengre tid. Om verdien på en valuta settes lavt blir det høyere importpriser som gir importert inflasjon som resultat. En devaluering vil gi redusert tillit til valutaens framtidige verdi, og økt risikopremie som gir krav om økt avkastning i form av høyere renter. Ved flytende valutakurs fastsettes verdien av en valuta i det internasjonale valutamarkedet. At valutakursen svekkes kalles da depressiering. Depressiering i forbindelse med nedskrivningen oppnås ved at sentralbanken slutter å støttekjøpe sin egen valuta, evt. selger sin egen valuta.