Foreign Portfolio Investment (FPI): Dette er en betegnelse på utenlandske investeringer som innebærer utenlandske oppkjøp av aksjer i et lokalt aksjemarked. Denne typen investering innebærer ofte at investoren i liten grad er bundet til det land eller det markedet investerer i. I det nåværende globaliserte og ukontrollerte verdensmarkedet, er det dermed få mekanismer som hindrer investorer i å selge når de har tjent seg opp en rask gevinst, eller trekke investeringene tilbake så raskt de ser tegn på finansielt trøbbel. Nettopp denne formen for investering har vokst de siste tiårene på bekostning av direkte investeringer (FDI). Dette har i stor grad bidratt til den økende tendensen av flyktige og ustabile markeder, og kan være et tegn på at interessen for vekst på lengre sikt, ikke er like attraktiv som utsikten til umiddelbar fortjeneste. Mye av grunnlaget for Asia- krisa i 1997 lå i denne typen korttidsinvesteringer som gjør det mulig for investorer å trekke investeringer ut av et land øyeblikkelig.