Shorthandel og shortsalg. Å selge short (= å selge verdipapirer som spekulanten i utgangspunktet ikke eier med sikte på å profitere på kursfall for disse verdipapirene). Den egentlige eieren av et verdipapir kalles ”long”. ”Long” kan for en gitt periode leie ut” et sett av sine verdipapirer til en aktør som får rett til å handle med verdipapirene i denne perioden. Når det avtalte perioden utløper, må leieren levere settet med verdipapirer tilbake til ”long”.  ”Short” får dermed i en gitt periode mulighet til å spekulere i prisendringer på verdipapirer han ikke eier. Shortselgere kan også låne en valuta som de tror vil falle i kurs og bruke de lånte pengene til å kjøpe en valuta de tror vil stige i kurs. Når den lånte valutaen eventuelt har falt i kurs, tilbakebetaler de lånet med gevinst på transaksjonen. (Skarstein, 2008)
I praksis låner spekulanten aksjene til et selskap og selger de umiddelbart med forventning om at aksjene skal falle i kurs innen kort tid. Spekulanten kjøper så aksjene tilbake og leverer de tilbake til eieren, og tjener samtidig på prisfallet. ”I ”nakent shortsalg”, kan en spekulant spekulere i framtidig overføring av aksjer, han på tidspunktet verken eier eller har lånt. Spekulanten satser på at han skal kunne skaffe de avtalte aksjene til en gunstigere pris innen de skal overføres.

Ved å selge store kvanta av aksjer i et spesifikt selskap kan spekulanten sørge for at kursen går ned. Et kraftig kursfall kan svekke den offentlig tiltroen til et selskap så sterkt at handlere i etterkant får mulighet til å kjøpe aksjene tilbake til en mye lavere pris enn det aksjene ble solgt for. I andre tilfeller har shortsalg svekket tiltroen til et selskap så kraftig at det ikke har overlevd tillitskrisen.

Under den pågående krisen, etter hvert som det ene store selskapet etter det andre har blitt rammet og brutt sammen (noe som har ført til konkurs, redningspakker eller overtakelse), har myndighetene i Storbritannia og USA endelig innsett manipuleringen og de har gjort framstøt for å begrense eller ulovliggjøre ”shorthandel”, i det minste når det gjelder finansfirmaer. Se også Hedgefond.