Et strukturert investeringsverktøy (Structured investment vehicle, SIV), var en type fond i skyggen av banksystemet. SIV ble oppfunnet av Citigroup i 1988. Strategien bygger på å låne penger til lav rente gjennom kortsiktige verdipapirer, og så å kjøpe langsiktige verdipapirer med høyere rente for de lånte pengene. Investorene tjener på forskjellene i rentenivået, men med betydelig risiko. Risikoen har to dimensjoner. I første rekke kan fondets betalingsevne bli svekket dersom verdien til de langsiktige papirene som SIV har kjøpt faller under verdien til de kortsiktige papirene fondet har solgt. For det andre finnes det en likviditetsrisiko fordi fondet låner gjennom kortsiktige papirer og investerer i langsiktige papirer. Med mindre låntakeren kan refinansiere de kortsiktige papirene til gunstige renter, vil han kunne bli tvunget til å selge gjeldspapiret på et kriserammet marked.