Transje er opprinnelig et fransk ord og betyr: del, seksjon, serie eller porsjon. I finanssammenheng brukes ordet om en spesifikk del av en samling av relaterte verdipapirer som tilbys innenfor samme finanstransaksjon. Graden av sikkerhet bak verdien av et verdipapir angis gjerne med et sett av bokstavkoder (A, B, C), der betegnelsen AAA angir den høyeste graden av sikkerhet. Betegnelsen transje blir ofte brukt om samlingen av verdipapirer med samme kode for gradering av sikkerhet, innen samme finanstransaksjon.