Hjem » Miljø og økonomi » Ny økonomi

Ny økonomi

Les om hvordan vi kan skape en rettferdig og bærekraftig økonomi

Rapportforside

Rapport: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system – historier fra det nye Norge

Den andre siden av liberalismen handler om hvordan vi løser samfunnsproblemer. Mantraet er at individet skal ha mest mulig makt over eget liv, men individualiseringen av samfunnet har også andre effekter. Alt er en konkurranse, og vi blir satt opp mot hverandre framfor å løse ting i fellesskap. Dette påvirker alt fra folks psykiske helse til hvordan vi har delt opp jernbanen i ulike selskaper. Alle disse historiene fra ulike deler av samfunnet, skrevet av alt fra sykepleier, bønder og forskere, er samlet i denne rapporten. Rapporten «Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system – historier fra det nye Norge»… Les mer »Rapport: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system – historier fra det nye Norge

En ny økonomi?

Vi har brukt opp naturens bufferkapasitet, og er i ferd med å undergrave vårt eget eksistensgrunnlag. Er det gode liv mulig uten vekst?