Nøkler til krisa i Europa

Nøkler til krisa i Europa er en serie med infografikk som forklarer årsakene til krisa i Europa og skisserer opp noen løsninger:


REDNINGSPAKKER FOR HVEM? Redningspakkene skulle få økonomien i gang igjen etter kollapsen i finansindustrien. Redningspakkene kom med strenge krav om budsjettkutt for landene i gjeldskrise.  Kuttene har gjort massiv skade på velferdsstaten i disse landene. Imens fortsetter arbeidsledigheten å øke. Imens har finansindustrien som utløste krisa gjennom massiv risiko-spekulasjon fått milliarder i statsstøtte.  77% av redningspakkene til Hellas gikk direkte eller indirekte til finansindustrien.  I EU som helhet gikk 96% av redningspakkene til finansindustrien.

Kilder: Oxfam, Attac Østerrike og Eurostat