Nøkler til krisa i Europa

NØKLER TIL KRISA I EUROPA: Sannheten om Tysklands økonomiske «mirakel». MYTE: «Hadde Tyskland også slitt hadde krisa vært sterkere allerede.» Sitat: Stein Lier Hansen, sjef for Norsk Industri 4. august 2012 GRAF: handelsoverskudd i Tyskland og underskudd i Portugal, Italia, Hellas og Spania fra 1999 (Euroen innføres) til 2008 (finanskrisa bryter ut). OVERSKUDD I TYSKLAND OG UNDERSKUDD I SØR-EUROPA: Omtrent to tredjedeler av all handel i Europa er med andre europeiske land. At alle landene har handelsoverskudd samtidig er umulig. Tysklands overskudd ville ikke vært mulig uten andre lands underskudd. Nesten 90% av Tysklands handelsoverskudd i årene 1999-2008 var med andre EU-land. NØKKEL = Tysklands overskudd henger sammen med underskuddet i Sør-Europa. EUROEN GA TYSKLAND FORDELER: Euroen har holdt valutakursen konstant mellom Tyskland og andre Euro-land. Uten felles valuta ville tyske mark, og dermed tyske varer blitt dyrere, mens sør-europeiske varer ville blitt billigere. NØKKEL = Euroen har skapt kunstig lav pris på tyske varer, og kunstig høy pris på sør-europeiske varer. SANNHET: «Hadde alle fulgt Fru Merkels ønske om å ikke ta opp gjeld, hadde det ikke vært noen igjen til å kjøpe varene.» Sitat: Victor Norman, professor ved NHH, og tidligere minister (H), 1. november 2011 til E24. GJELD: Sør-Europas underskudd ble finansiert med lån fra nord-europeiske banker, noe bankene tjente svært godt på fram til krisa brøt ut. Regningen har skattebetalerne i Europa fått. NØKKEL = Bankene har tjent på euroen, landene i gjeldskrise har tapt. SANNHET: «Tyskland har gjort et utmerket arbeid de siste ti årene med å styrke konkurransedyktigheten gjennom å presse ned kostnadene for arbeidskraft.» Sitat: IMF-sjef Christine Lagarde, 30. mars 2010, da som finansminister i Frankrike. HVEM ER DE TYSKE VINNERNE? Det enorme handelsoverskuddet til Tyskland kom ikke vanlige tyskere til gode. De fleste tyskere har gått ned i reallønn (medianen) og de lavtlønte har gått mest ned. GRAF: Utvikling i tyske reallønninger 2000-2010. Median (snittlønn) har sunket ca 7%, topplønn (de rikeste 10%) har økt ca tre prosent, lønnen for lavtlønte (fattigste 30%) har sunket 21%. NYE JOBBER I TYSKLAND SIDEN 2008 = 55% Vanlige jobber og 45% «Mini-jobs». Mini-jobs er midlertidige jobber som ikke gir rett til arbeidsledigshetstrygd og lignende rettigheter. I tillegg er 1,33 millioner tyskere avhengige av sosialhjelp for å klare seg til tross for at de har jobb. NØKKEL: Økte lønninger i Tyskland ville jevnet ut ubalansen mellom Tyskland og de gjeldsrammede landene. Til fordel for det store flertallet i både Tyskland og Sør-Europa.

Kilder: OECDs statistikk over handelsbalanse, Spiegel Online om lønnsutvikling i Tyskland og tall på mini-jobs og arbeidende fattige fra Røde Kors’ kriserapport Think Differently.