Solidarisk forvaltning av oljefondet – Perspektiver fra Sør

Solidarisk forvaltning av Oljefondet

Hvordan bør oljefondet investeres?

Velkommen til den nettbaserte rapporten Solidarisk forvaltning av Oljefondet. Perspektiver fra Sør. Attac Norge har invitert representanter fra samarbeidsorganisasjoner i Sør til å gi oss sine perspektiver på hvordan oljefondet bør forvaltes.

Forvaltningen av det norske oljefondet, også kjent som Statens Pensjonsfond Utland, er en viktig sak for Attac Norge. Vi har hatt fokus på de etiske retningslinjene for oljefondet. Her står det at man skal forhindre investeringer i selskap der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til: ”uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.” Vi har fulgt opp disse retningslinjene ved å undersøke hvilke selskaper oljefondet er investert i.

Attac Norge ønsker å utvide perspektivet og drøfte hvordan oljefondet kan forvaltes i solidaritet med land i Sør. Som en oljeproduserende nasjon som har skapt vår formue på en miljøfiendtlig industri, står vi i gjeld til verdenssamfunnet, og da spesielt de samfunnene som rammes hardest av klimaendringene. Dette er i første rekke land i Sør. Derfor har vi invitert representanter for samarbeidsorganisasjoner fra disse landene til å gi oss sine perspektiv på hvordan fondet bør investeres. På neste side presenterer vi forfatterne.

1240569933