Lokallag og arbeidsgrupper

Lokallag

Attac Studentlag Oslo
Kontaktperson: Tormod Fjeld Lie
E-post: tormodfjeldlie@gmail.com
Telefon: 47363295
Attac Trondheim
Kontaktperson: Frida Borstad
E-post: fridaauneb@gmail.com
Attac Oslo
Kontaktperson: Sondre Molteberg Dalen
Epost: oslo@attac.no
Attac Aust-Agder
Kontaktperson: Henni Rødland
E-post: attacaustagder@gmail.com
Telefon: 95922761

Arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppene er selvstendige aktivistgrupper for de som vil dykke dypere ned i Attacs saker, og være med å utvikle politikken vår. Arbeidsgruppene bruker både tid på å sette seg inn i saker, og på å lage arrangement, tekster eller aksjoner.

Skattegruppa
skattekiste-illustrasjonSkattegruppa i Attac er en arbeidsgruppe som jobber med temaene skatteflukt, skatteunndragelser, skatteparadis, finansmarkeder med mer. Våre aktiviteter dekker et stort spekter. Blant annet arrangerer vi debatter, utformer politikk, skriver kronikker og påvirker politikere. Skattegruppa møtes jevnlig i Oslo, men også de som bor andre steder i landet kan være med.

Interessert i å bidra i skattegruppa, eller lyst å motta informasjon på epostlista vår? Ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.

Handelsgruppa
TTIP-motorsag
Vil du være med å stoppe TTIP og TiSA? Eller synes du ikke det er rimelig at multinasjonale selskaper kan saksøke stater når lover kommer i veien for selskapenes profitt? Handelsgruppa jobber med handelspolitikk, og spesielt med ulike handelsavtaler som i all hovedsak blir laget på selskapenes premisser. Forkortelsene og det juridiske språket kan virke skremmende, men med kunnskap kan vi skape et mer rettferdig internasjonalt handelssystem. Vi har klart å stanse urimelige og urettferdige handelsavtaler før, og kan gjøre det igjen. Vil du være med, ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.
Møter med Handelsgruppa
Europagruppa
MG_3557-150x150Europagruppa jobber med sosiale bevegelser, krise, gjeld og innstrammingspolitikk i Europa. Gruppa jobber tett med Attac-avdelinger og andre sosiale bevegelser i resten av Europa, gjennom Attac Norges internasjonale utvalg. Vil du være med, ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.
Møter med Europagruppa
SambAttac
SambAttac med trommeSambAttac spiller protestrytmer på demoer, i tog og i andre passende (og upassende) sammenhenger. Gruppa er tufta på antirasisme, feminisme og kapitalismekritikk. Disse verdiene blir vektlagt når vi vurderer hvilke arrangementer vi deltar på.
KAN JEG BLI MED?
Ja, det kan du! Du trenger ikke å ha rørt et instrument før for å bli med, men du må kunne forplikte deg til å møte opp på øvinger en gang i uka. Arrangement med opptak til SambAttac Oslo vil bli opplyst om på Facebook-siden vår. 

Kontakt på SambAttac på Facebook.
For SambAttac i Trondheim, ta kontakt med lokallaget der.