Hopp til innholdet
Hjem » Organisasjon » Styret

Styret

Hege Skarrud
Hege Skarrud (f. 1990) er leder i Attac Norge. Leder er talspersonen for Attac Norge, og jobber full tid for organisasjonen.
Hun har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Kingston University og en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU, med fordypning i politisk økonomi og miljø. Hege har tidligere vært leder i miljø- og uviklingsorganisasjonen Spire, og parksjef i Oslo Pride.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) er 1. nestleder i Attac Norge. Internasjonalt ansvarlig og jobber med temaet finans.
Han har utdanning innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO.
bilde mangler
Ida Morén Strømsø (f. 1995) er styremedlem. Ida er masterstudent i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært nestleder i Spire og jobbet i FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
bilde mangler
Oddbjørn Snekkerbakken (f. 1974) er styremedlem. Han jobber i Ark bokhandel, er er leder av bransjerådet Handel og Kontor forlag, bok og administrasjon og sitter i koordineringsutvalget til Handelskampanjen.
bilde mangler
Charlie Bilstad (f. 1994) er styremedlem. Han jobber som frivilligansvarlig og rådgiver hos Røde Kors Oslo. Han har tidligere vært representant i styret hos Senter for Tverrfaglige Kjønnstudier.
Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992) er 2. nestleder i Attac. Personalansvarlig for styret og jobber med temaet digital økonomi.
Han har en mastergrad i filosofi fra UiO og er nå i gang med doktorgrad ved OsloMet med fokus på algoritmer og stordata.
Are Einari Skau (f. 199) er styremedlem. Are jobber i Økologisk Norge, og har tidligere ledet Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen.
bilde mangler
Kristin Dilani Nadarajah (f. 1995) er styremedlem. Hun er økonom og studerer for tiden ved Université Denis Diderot i Paris.
bilde mangler
Syvert Tuntland Kråkenes (f. 1995) er masterstudent i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har sittet i sentralstyret i Natur og Ungdom, og også vært aktiv i Spire.

Varamedlemmer

Anders Ekeland
Anders Ekeland (f. 1955) er 1. vara til styret. Jobber med miljø og økonomi.
Han er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og jobber som seniorrådgiver i SSB. Han har bakgrunn fra SV, som kommunestyrerepresentant i Bærum og i fylkestyret i Akerhus SV og nå Viken SV. Han sitter også i ledelsen av Association for Heterodox Economics.
Caroline Herlofson
Caroline Herlofson (f.1994) er 2. vara til styret. Caroline er leder for Handelskampanjen.
Astrid Bragstad Gjelsvik
Astrid Bragstad Gjelsvik (f. 1996) er 3. vara til styret. Hun holder på med mastergrad i meteorologi og klimamodellering.

Valgt på Attac Norges 20. ordinære landsmøte 27. mars 2022 for perioden 2022-23.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Foto i samme serie: Elin Espmark Wibe, ellers private bilder.

Pressebilder Kontakt oss