Petter Slaatrem Titland

Styret i Attac Norge 2019 - 2020

Martine Kopstad FloengMartine Kopstad Floeng (f.1990) er leder i Attac Norge. Martine har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra HiOA og mastergrad i klima – og miljøpolitikk med fordypning i internasjonal økonomi fra SOAS i London. Hun har også studert fransk ved universitetet i Normandie, og samfunnsøkonomi ved UiO.

Mathilde Dahl Mathilde Dahl (f. 1990) er 1. nestleder i Attac. Hun bor i Oslo, jobber med offentlig pensjon og har master i globalisering, global politikk og kultur. I Attac jobber Mathilde mest med skatt.
Martin Giset Martin Giset (f.1988) er 2. nestleder i Attac. Han jobber som elektroingeniør innenfor vannkraft.
Martin jobber med spesielt med energi og klima i Attac.
Joakim MøllersenJoakim Møllersen (f. 1984) er styremedlem. Han er vekter og redaktør for nettstedet Radikal Portal. Joakim jobber spesielt med handel og investeringer i Attac.
Ann Christin BillingAnn Christin Billing (f. 1967) er billedkunstner og har mastergrad fra Institutt for Tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo. Ann Christin jobber spesielt med TISA, TTIP og lignende handelspolitikk i Attac.
Aksel Nærstad
Aksel Nærstad (f. 1952) er pensjonist og aktivist. Han har en omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid knyttet til internasjonal solidaritet, miljø, landbruk og global rettferdighet. Han arbeidet 21 år i Utviklingsfondet og ledet det globale nettverket More and Better Network i 15 år. I Attac jobber Aksel spesielt med landbruk og handel.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) er masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap på Storbyuniversitetet (OsloMet – tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). Sondre jobber spesielt med digital økonomi i Attac.
Kaja BakkeKaja Sparre Bakke (f. 1997) er fra Bergen, men studerer for tiden internasjonale studier med fordypning i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo.
Elena Gimeno Sanz
Elena Gimeno Sanz (f.1980) er født i Spania, men har bodd i Oslo i 10 år. Hun jobber som arkitekt. Elena jobber spesielt med økonomisk ulikhet i Attac.

Varamedlemmer til styret

1. vara til styret: Turid Lilleheie (f. 1947)
2. vara til styret: Anders Ekeland (f. 1955)
3. vara til styret: Atle Rostad (f. 1980).

 

Valgt på Attacs 18. ordinære landsmøte, for perioden 2019/2020.

Pressebilder Kontakt oss