Hjem » Organisasjon » Styret

Styret

Hege Skarrud
Hege Skarrud (f. 1990) er leder i Attac Norge. Leder er talspersonen for Attac Norge, og jobber full tid for organisasjonen.
Hun har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Kingston University og en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU, med fordypning i politisk økonomi og miljø. Hege har tidligere vært leder i miljø- og uviklingsorganisasjonen Spire, og parksjef i Oslo Pride.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) er 1. nestleder i Attac Norge. Internasjonalt ansvarlig og jobber med temaet finans.
Han har utdanning innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO.
Jonas Bakkeli Eide
Jonas Bakkeli Eide (f. 1995) er styremedlem. Jobber med handelspolitikk.
Han er lektorstudent ved UiO.
Geir Aasen
Geir Aasen (f. 1982) er styremedlem. Han jobber som forbundssekretær i EL og IT Forbundet med forhandlingsansvar på energiområdet og internt IT-ansvar. Tidligere hovedtillitsvalgt i Get, 2. vara for Rødt til kommunestyret i Aurskog-Høland.
Nerd med interesse for programmering, cryptocoin og rettferdighet for arbeiderklassen.
Vilde Haugsnes (f. 1990) er styremedlem. Hun har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet og en bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Vilde har tidligere vært leder i Latin-Amerikagruppene, og jobber nå i organisasjonen.
Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992) er 2. nestleder i Attac. Personalansvarlig for styret og jobber med temaet digital økonomi.
Han har en mastergrad i filosofi fra UiO og er nå i gang med doktorgrad ved OsloMet med fokus på algoritmer og stordata.
Mathilde Clemetsen (f. 1993) er styremedlem. HUn har studert statsvitenskap, og skrev nylig en masteroppgave innen internasjonal rett. Matilde jobber i Framtiden i våre hender.
Lise Lotte Høye
Lise Lotte Høye (f. 1992) er styremedlem. Hun har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i internasjonale relasjoner fra NMBU. Hun har tidligere vært styremedlem i Spire for Handelsutvalget, praktikant for den norske delegasjonen til WTO, og har erfaring fra privat næringsliv og flere frivillige verv.
Halvlvard Berge
Hallvard Berge (f. 1980) er styremedlem. Jobber som digital rådgiver i Norsk Tjenestemannslag, blant annet med å fremme ideen om en statlig skytjeneste for offentlige data for å sikre digital autonomi, og med konsekvenser for arbeidslivet av digitalisering og maskinlæring.

Varamedlemmer

Anders Ekeland
Anders Ekeland (f. 1955) er 1. vara til styret. Jobber med miljø og økonomi.
Han er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og jobber som seniorrådgiver i SSB. Han har bakgrunn fra SV, som kommunestyrerepresentant i Bærum og i fylkestyret i Akerhus SV og nå Viken SV. Han sitter også i ledelsen av Association for Heterodox Economics.
Caroline Herlofson
Caroline Herlofson (f.1994) er 2. vara til styret. Jobber med temaet miljø og økonomi.
Hun har en bachelor i utviklingsstudier fra OsloMet og tar nå en master i internasjonale miljøstudier på NMBU.
Astrid Bragstad Gjelsvik
Astrid Bragstad Gjelsvik (f. 1996) er 3. vara til styret. Hun holder på med mastergrad i meteorologi og klimamodellering.

Valgt på Attac Norges 19. ordinære landsmøte 21. mars 2021 for perioden 2021-22.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Foto i samme serie: Elin Espmark Wibe, ellers private bilder.

Pressebilder Kontakt oss