Hopp til innholdet
Hjem » Organisasjon » Styret

Styret

Diego Marin Rios
Diego Marin Rios (f. 1982) er leder i Attac Norge. Diego kommer fra Colombia, og har vært aktiv på den colombianske venstresida og i studentbevegelsen. Han har lang erfaring fra freds- og solidaritetsarbeid i Norge. Diego har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo.
Gyrid Espeland (f.1994) er 1. nestleder i Attac Norge. Hun har master i statsvitenskap fra Paris. Hun jobber spesielt med miljø og rettferdig omstilling.
Henrik Årby
Henrik Årby (f. 1997) er 2. nestleder i Attac Norge. Han har en mastergrad i Global Development Studies fra NMBU. Han har tidligere vært praktikant hos Attac Norge og aktiv i lokallag.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) har utdanning innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO. Sondre har vært aktiv i Attac i mange år, og har tidligere vært nestleder og styreleder.
Frida Aune Borstad ( (f.1995) jobber som organisasjonsrådgiver i Nei til EU. Hun har vært aktiv i Attac Trondheim og er nå aktiv i Attac Oslo og omegn.
Tayyeb Jilani
Tayyeb Jilani studerer statsvitenskap ved UiO. Han er også engasjert i RadioNova og Samfunnsvitenskaplig Forening ved UiO.
Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992) er doktorgradsstipendiat ved OsloMet med fokus på algoritmer og stordata. Han er også med i arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering.
Alexander Fossen Lange
Alexander Fossen Lange ( (f.1996) har vært internasjonal leder i Sosialistisk Ungdom. Han er i gang med en doktorgrad om oljehistorie ved OsloMet.
Mari Hasle Einang
(I permisjon til november:) Mari Hasle Einang (f. 1995) jobber som klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp. Hun har en master fra Senter for Utvikling og Miljø ved UiO.

Varamedlemmer

Anders Ekeland (f. 1955) er 1. vara til styret.
Han er samfunnsøkonom og jobber som seniorrådgiver i SSB. Han sitter også i fylkesstyret i Viken SV og ledelsen av Association for Heterodox Economics.
Hagen Echzell (f. 1994) er 2. vara til styret. Han jobber med personvern og IT-sikkerhet, og leder arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering.

Valgt på Attac Norges 21. ordinære landsmøte 4. mars 2023 for perioden 2023-24.
Styrets konstituerte seg på nytt 22. august 2023.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Pressebilder Kontakt oss