Hopp til innholdet
Hjem » Organisasjon » Styret

Styret

Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) er styreleder i Attac Norge.
Han har utdanning innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO.
Caroline Herlofson (f.1994) er 1. nestleder i Attac Norge og også leder for Handelskampanjen. Hun har lang fartstid i Attac, Spire og Handelskampanjen.
bilde mangler
Ida Morén Strømsø (f. 1995) er styremedlem. Ida er masterstudent i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært nestleder i Spire og jobbet i FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
Oddbjørn Snekkerbakken (f. 1974) er styremedlem. Han jobber i Ark bokhandel, er er leder av bransjerådet Handel og Kontor forlag, bok og administrasjon og sitter i koordineringsutvalget til Handelskampanjen.
bilde mangler
Charlie Bilstad (f. 1994) er styremedlem. Han jobber som frivilligansvarlig og rådgiver hos Røde Kors Oslo. Han har tidligere vært representant i styret hos Senter for Tverrfaglige Kjønnstudier.
bilde mangler
Syvert Tuntland Kråkenes (f. 1995) er 2. nestleder i Attac Norge. Han er masterstudent i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har sittet i sentralstyret i Natur og Ungdom, og også vært aktiv i Spire.
Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992) er personalansvarlig i styret og jobber med temaet digital økonomi.
Han har en mastergrad i filosofi fra UiO og er nå i gang med doktorgrad ved OsloMet med fokus på algoritmer og stordata.
Are Einari Skau (f. 199) er styremedlem. Are jobber i Økologisk Norge, og har tidligere ledet Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen.
Kristin Dilani Nadarajah (f. 1995) er styremedlem. Hun er økonom og studerer for tiden ved Université Denis Diderot i Paris.

Varamedlemmer

Anders Ekeland (f. 1955) er 1. vara til styret. Jobber med miljø og økonomi.
Han er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og jobber som seniorrådgiver i SSB. Han har bakgrunn fra SV, som kommunestyrerepresentant i Bærum og i fylkestyret i Akerhus SV og nå Viken SV. Han sitter også i ledelsen av Association for Heterodox Economics.
Hege Skarrud
Hege Skarrud (f. 1990) er i permisjon fra ledervervet i Attac Norge, og fyller nå 2. varaplass i styret.
Hun har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Kingston University og en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU, med fordypning i politisk økonomi og miljø. Hege har tidligere vært leder i miljø- og uviklingsorganisasjonen Spire, og parksjef i Oslo Pride.
Astrid Bragstad Gjelsvik (f. 1996) er 3. vara til styret. Hun har mastergrad i meteorologi og klimamodellering.

Valgt på Attac Norges 20. ordinære landsmøte 27. mars 2022 for perioden 2022-23.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Foto: Mathias Malmgren, unntatt bildet av Sondre tatt av Elin Espmark Wibe.

Pressebilder Kontakt oss