Skatterettferdighet

Nyheter, analyser og meninger om skatteulikhet, skattepolitikk, skatteparadis og skatterettferdighet.

Nesodden kommune gjør vedtak mot skatteparadis

30. oktober 2012Skatterettferdighet
Stikkord: , ,

 På kommunestyremøtet i Nesodden 17. oktober ble det gjort vedtak for at kommunen skal bli skatteparadisfri, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne. Nesodden tar tydelig avstand fra skatteparadisenes ødeleggende virkninger for samfunn i Sør og Nord, og vil jobbe opp mot kommunene i Follo-distriktet som de har felles innkjøpsordninger med. Miljøpartiet fikk ikke gjennom hele sitt forslag, men Nesodden er likevel tydelig; 1. Nesodden tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser. 2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard, som beskrevet i loven om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne. 3. Ordfører tar initiativ til felles praksis i Follo mht. egenerklæringer vedrørende skatteparadiser. Dette kan f.eks. være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra underleverandører. Nesodden er medlem av innkjøpsfellesskapet i Follo. Kommunen kan ikke forfølge den enkeltes regnskaper, men forhold som legges ut gjennom FIK, kan.

Lillehammer kommunevåpen

Lillehammer kommune tar avstand fra skatteparadis

2. oktober 2012Lokale initativ

Flere støtter opp under kampen mot skatteparadis nedenfra. Lillehammer kommunestyre vedtok i går at de » tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.» Vedtaket kom som en resultat fra en interpellasjon fra MDG, Rødt og SV til støtte for at Lillehammer skal bli en skatteparadisfri sone.

Lillehammer kommunevåpen

Lillehammer kan bli skatteparadisfritt

18. september 2012Lokale initativ
Stikkord: ,

Kommunen har tidligere markert seg som en bevist innkjøper gjennom å bli Fair trade-kommune. Nå har Miljøpartiet de Grønne (MDG), KRF, SV, og Rødt fremmet forslag for kommunestyret der de ber kommunen om å bli skatteparadisfri. I forslaget kreves det blant annet: • Lillehammer kommunestyre ber rådmannen arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri sone. • Lillehammer kommune skal oppfordrer alle sine leverandører til å unngå selskaper som er registrert i skatteparadiser. Saken skal opp i kommunestyret 27. september. Les Gudbrandsdalens sak om iniativet her.

Skatteparadisfrie soner på lederplass

10. september 2012Skatteparadisfrie soner

På lederplass støtter Nationen kampanjen for skatteparadisfrie soner: «Kampanjen fører til økt bevissthet om hvordan fellesskapets penger forvaltes. Søkelyset rettes også mot velferdskonserners forhold til skatteparadiser, et tema som hittil har fått liten oppmerksomhet i Norge. Private konserner som driver sykehjem, lever på fellesskapets pengekasse, unngår skatt ved hjelp av kreativ bokføring og sluser overskuddet til skatteparadiser.