Spørsmål 3: Finansskatt

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 3: Finansskatt

Norge skal skattlegge finanssektoren ved å innføre skatt på finanstransaksjoner nasjonalt, og jobbe aktivt for innføring av skatten internasjonalt.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]Avgifter på finansielle transaksjoner vil kunne bidra til å dempe spekulativ finansiell virksomhet og kan være en inntektskilde for globale fellesgoder, utvikling og klima. Arbeiderpartiet ønsker at Norge sammen med andre land arbeider for dette internasjonalt og støtter en offensiv holdning til dette temaet for en mulig valutaavgift til inntekt for disse formålene. En forutsetning for innføring av en slik avgift er bred internasjonal støtte.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Nei. Venstre har ingen tro på at en aktivitetsskatt på finanstransaksjoner vil ha den effekt Attac mener. Snarer blir kostnadene finansnæringen blir pålagt gjennom en slik skatt overført på tjenester til kunder slik at bruk av nettbank, minibank, betaling via kortterminaler mv blir dyrere for folk flest.[/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Finansskatt 0.05%Finansskatt er en skatt på all handel med aksjer, valuta og andre verdipapirer, kort sagt alle finanstransaksjoner. En lav avgift, for eksempel 0,05 %, blir lagt på hver transaksjon. Formålet er å bremse den mest kortsiktige spekulasjonen på finansmarkedene og å få finansnæringen til å betale skatt, som alle andre næringer. Den lave avgiften vil ramme de som gjør mange kortsiktige kjøp og salg på finansmarkedene, men vil ha liten betydning for de som gjør langsiktige investeringer.
Å innføre finansskatt er ikke vanskelig, og flere land har allerede innført lignende avgifter. Det aller meste av finanshandelen skjer elektronisk, og kan derfor enkelt registreres når avgiften skal kreves inn.
I tillegg vil finansskatt internasjonalt kunne gi milliard-inntekter som kan brukes til å bekjempe fattigdom, sikre velferdstjenester og løse klimaproblemer. Dette vil være et globalt kjempeløft for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Lær mer om finansskatt på vår kampanjeside finansskatt.no.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
56
7
8
9

[/pl_buttongroup]