Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 5: Europeisk gjeldsslette

Spørsmål 5: Europeisk gjeldsslette

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 5: Europeisk gjeldsslette

Norge skal ettergi gjeld til de mest kriserammede landene i Europa.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Arbeiderpartiet viser til at innstrammingspolitikken i Europa har bidratt til å forverre situasjonen for mange. Det vil imidlertid være vanskelig å stille spesifikke krav til utlån som gjøres fra Norge til europeiske institusjoner som videreformidler lån. Kriselån som Norge har gitt til Europa skal betales tilbake.
[/pl_modal]
[pl_modal title=»Miljøpartiet De Grønne» type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Partiet har ikke tatt standpunkt til dette. [/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]Igjen er spørsmålsstillingen er altfor kategorisk. Det kan utmerket vel være at Norge bør ettergi gjeld til enkelte av de mest kriserammede land i Europa, men det må vurderes fortløpende og det er ikke noe Venstre i utgangspunktet mener at Norge «skal gjøre».
[/pl_modal]
[pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Finansministeren og hans fondsforvaltere stiller harde krav til at Hellas, Spania og Irland – som lider under den europeiske finans- og gjeldskrisen – skal innfri sine låneforpliktelser overfor Norge under stadig hardere nedbetalingsvilkår. Slik bidrar Oljefondet og norske politiske myndigheter til svekking av offentlig velferd, en ekstrem fattigdomsutvikling i Sør-Europa og en arbeidsløshet blant ungdom opp mot 40-50 prosent i land som Hellas og Spania. Attac Norge går inn for at Oljefondet skal avskrive inntil 80 prosent av sine investeringer i statsobligasjoner og annen statsgjeld i Hellas som endelige tap. Dette er gjeld Hellas uansett vil ha svært vanskelig for å betale tilbake. Ved å ettergi gjelden gir en stor europeisk kreditor som det norske Oljefondet et viktig signal om at gjeldssanering må bli en viktig del av løsningen på den europeiske valuta- og gjeldskrisen. Attac Norge går inn for en omfattende gjeldsrevisjon for norske utlån og gjeldsinvesteringer både i Europa og i land i sør.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
5
6
7
8
9

[/pl_buttongroup]