Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 6: Etisk Oljefond

Spørsmål 6: Etisk Oljefond

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 6: Etisk Oljefond

Mandatet til [pl_tooltip tip=»Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Oljefondet» position=»left»]NBIM[/pl_tooltip] skal endres slik at hensyn til etiske og samfunnsnyttige investeringer vektes høyere enn avkastningskrav.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Arbeiderpartiet mener Pensjonsfondet bør forvaltes på en måte som gir god langsiktig avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal være en ansvarlig investor.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Ja, Venstre mener at det er nødvendig å gjennomgå de etiske retningslinjene for SPU med sikte på at investeringene ikke skal bidra til irreversibelt tap av naturmangfold, men sikre bærekraftig utvikling. Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige og bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen klima- og miljøvennlig virksomhet. Venstre mener at målet om avkastning ikke må gå på bekostning av menneskerettigheter eller miljø. [/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Norge sitter i dag med en nasjonalformue som ikke baseres på eget ærlig arbeid, men på grunneierinntekter, rekordrask utvinning av en ikke-fornybar energikilde og påfølgende Europa-ledelse i CO2-utslipp. Dette er høyst problematisk. Det eneste etisk forsvarlige vi i denne situasjonen kan gjøre er derfor å reise diskusjonen om hvordan oljeinntektene skal forvaltes på en bærekraftig måte, det vil si på en måte som kommer framtidas generasjoner til gode. Vel og merke der skjebnen til framtidens norske generasjoner er sammenfiltret med skjebnen til resten av verdens befolkning.

OljeformeforvaltningKlimakrisen er bare ett element som synliggjør dette skjebnefellesskapet. I stedet for å satse alt i finansmarkedenes internasjonale pengespill, må vi selv begynne å skape noe. Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond: 1) Fondet for forskning på globalt miljø, 2) Fondet for infrastruktur, og 3) Fondet for utvikling i Sør.

Mer om Attacs krav til etisk oljeformueforvaltning finner du i vår bok Klima for ny oljepolitikk og i rapporten Solidarisk forvaltning av oljefondet – Perspektiver fra Sør.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
5
6
7
8
9

[/pl_buttongroup]