Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 7: Mindre spekulativt Oljefond

Spørsmål 7: Mindre spekulativt Oljefond

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 7: Mindre spekulativt Oljefond

Forvaltningen av Oljefondet skal vris bort fra børs og over til realøkonomiske investeringer.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Arbeiderpartiet mener Pensjonsfondet bør forvaltes på en måte som gir god langsiktig avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal være en ansvarlig investor. Vi vil øke de unoterte investeringene gjennom å øke andelen som investeres i eiendom til 5 prosent. Når vi har vunnet erfaringer fra eiendomsinvesteringene vil vi vurdere investeringer i andre unoterte markeder, som infrastruktur.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Senterpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Sp sier i programmet at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) bør øke investeringene i fast eiendom.

Attac mener investering i fast eiendom er spekulativt, og har derfor satt Uenig her[/pl_modal]

[pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]Venstre vil at det skal settes av kapital fra oljefondet til investeringer innenfor to prioriterte områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og annen klimavennlig virksomhet både i rike og fattige land. [/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_modal title=»Fremskrittspartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Uenig*»]Uenig, men Frp ønsker også investeringer i Norge[/pl_modal]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Norge sitter i dag med en nasjonalformue som ikke baseres på eget ærlig arbeid, men på grunneierinntekter, rekordrask utvinning av en ikke-fornybar energikilde og påfølgende Europa-ledelse i CO2-utslipp. Dette er høyst problematisk. Det eneste etisk forsvarlige vi i denne situasjonen kan gjøre er derfor å reise diskusjonen om hvordan oljeinntektene skal forvaltes på en bærekraftig måte, det vil si på en måte som kommer framtidas generasjoner til gode. Vel og merke der skjebnen til framtidens norske generasjoner er sammenfiltret med skjebnen til resten av verdens befolkning.

OljeformeforvaltningKlimakrisen er bare ett element som synliggjør dette skjebnefellesskapet. I stedet for å satse alt i finansmarkedenes internasjonale pengespill, må vi selv begynne å skape noe. Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond: 1) Fondet for forskning på globalt miljø, 2) Fondet for infrastruktur, og 3) Fondet for utvikling i Sør.

Mer om Attacs krav til etisk oljeformueforvaltning finner du i vår bok Klima for ny oljepolitikk og i rapporten Solidarisk forvaltning av oljefondet – Perspektiver fra Sør.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
56
7
8
9

[/pl_buttongroup]