Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 9: Internasjonal tjenesteavtale

Spørsmål 9: Internasjonal tjenesteavtale

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 9: Internasjonal tjenesteavtale

Norge skal ikke være med på en internasjonal tjenesteavtale (Trade in Services Agreement – TISA) utenfor WTO-rammeverket.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Uenig*»]Den rødgrønne regjeringen har tatt initiativ til å få istand internasjonale tjenesteavtaler innenfor WTO-rammeverket. Arbeiderpartiet støtter dette.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Senterpartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]«Norges hovedstrategi i WTO bør fortsatt være multilaterale forhandlinger der alle WTOs medlemsland, inklusiv utviklingslandene, deltar. I den grad det kommer opp initiativer om plurilaterale forhandlinger, er vårt syn at disse forhandlingene fra starten av bør gjøres åpne for alle WTOs medlemsland.»[/pl_modal][pl_modal title=»Kristelig Folkeparti» type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Partiet har ikke tatt standpunkt til dette. [/pl_modal][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Partiet har ikke tatt standpunkt til dette. [/pl_modal][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]«Så lenge det ikke er mulig å få til noe innen WTO-rammen (som ville vært å foretrekke) får de som kan og vil gå videre sammen.»
[/pl_modal]
[pl_modal title=»Fremskrittspartiet» type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Partiet har ikke tatt standpunkt til dette. [/pl_modal]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

I mange år har tjenesteliberalisering vært et av temaene de rike landene har forsøkt å få gjennom i WTO. Utviklingslandene har stått sammen mot press om å måtte åpne opp sin begrensede tjenestesektor for vestlige lands selskaper. Pådriverne for liberalisering av tjenestesektoren, gruppen av land som blir kalt ”Really Good Friends of Services”, nå jobber for å få på plass en internasjonal tjenesteavtale utenom WTO-forhandlingene. Det gjør land med svake institusjonelle rammeverk, og enda svakere forhandlingsposisjoner, msiter muligheten til å forhandle i blokk. De stilles overfor massivt press i møte med sterke land og blokker som USA, EU og EFTA.

At flere partier ikke en gang har tatt stilling til avtalen er ikke overraskende da regjeringen ikke akkurat er åpne med informasjon om at dette foregår. Les mer om tjenesteavtalen og hemmeligholdet i Leders Blogg.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
56
7
8
9
Oppsummering
[/pl_buttongroup]