Sosiale bevegelser

Nyheter, analyser og meninger om sosiale bevegelser verden over.

Til kamp med nye midler

25. mars 2014Leders Blogg | Sosiale bevegelser
Stikkord: ,

Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester. «Borgersikkerhetsloven» heter utkastet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten. Det samme har OECD og Europarådet. Den spanske regjeringen ble også nødt til å sende lovteksten ut til alle sine ambassader i Europa. Lovbruddene er delt i tre kategorier. «Milde overtredelser» gir bøter opp til 1000 euro. I neste kategori venter bøter på opp til 30 000 euro. «Svært alvorlige overtredelser» i øverste kategori gir deg opp til 600 000 euro i bot. Formuleringene for de strengeste bøtene er vage og generelle. «Alvorlige forstyrrelser» på offentlig sted med mange mennesker til stede, er blant disse. De mest alvorlige offensiven vi imidlertid i de to andre kategoriene. Det er her verkt.