Sosiale bevegelser

Nyheter, analyser og meninger om sosiale bevegelser verden over.

Til kamp med nye midler

25. mars 2014Leders Blogg | Sosiale bevegelser
Stikkord: ,

Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester. «Borgersikkerhetsloven» heter utkastet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten. Det samme har OECD og Europarådet. Den spanske regjeringen ble også nødt til å sende lovteksten ut til alle sine ambassader i Europa. Lovbruddene er delt i tre kategorier. «Milde overtredelser» gir bøter opp til 1000 euro. I neste kategori venter bøter på opp til 30 000 euro. «Svært alvorlige overtredelser» i øverste kategori gir deg opp til 600 000 euro i bot. Formuleringene for de strengeste bøtene er vage og generelle. «Alvorlige forstyrrelser» på offentlig sted med mange mennesker til stede, er blant disse. De mest alvorlige offensiven vi imidlertid i de to andre kategoriene. Det er her verkt.

Seminarrekke: På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

25. januar 2013Attac | Europa | Finanskrise | Gjeld | Sosiale bevegelser
Stikkord: , , , , , , , ,

Onsdag 30. januar i Harstad starter vi vår ukeslange Norgesturné med Attacs ferske rapport ”På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor”. I tillegg til Harstad skal også rapporten presenteres i Tromsø, Trondheim, Ås, Bergen og Oslo. Med på turen er Ingrid Hjertaker, som har skrevet rapporten på oppdrag fra Attac Norge, Luís Bernardo fra Attac Portugal, og leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.