Hopp til innholdet
Hjem » Artikler » demonstrasjoner

demonstrasjoner

En usikker framtid i Hongkong

Hongkong har de siste tre månedene vært preget av omfattende og til tider voldelige demonstrasjoner. Selv om Hongkongs leder nylig besluttet å trekke tilbake utleveringslovforslaget som startet demonstrasjonene, ser det ikke ut til at demonstrasjonene vil avta med det første, og regionen er fortsatt preget av uro og usikkerhet.

"Tvangsliberaliser eller dø" - plakat fra demonstrasjon mot handelsurettferdighet

Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

Utenriksminister Børge Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 spesielt utvalgte land til et uformelt «miniministermøte» i Oslo 21. – 22. oktober. WTO har 164 medlemmer. Det store flertallet av WTOs medlemsland er med andre ord ikke invitert til dette møtet – som skal foregå bak lukkede dører. Derfor protesterer vi!