Hongkong

Viser innlegg med valgt stikkord

En usikker framtid i Hongkong

9. september 2019Blogg | Sosiale bevegelser
Stikkord: , ,

Hongkong har de siste tre månedene vært preget av omfattende og til tider voldelige demonstrasjoner. Selv om Hongkongs leder nylig besluttet å trekke tilbake utleveringslovforslaget som startet demonstrasjonene, ser det ikke ut til at demonstrasjonene vil avta med det første, og regionen er fortsatt preget av uro og usikkerhet.