ISDS

Viser innlegg med valgt stikkord

Fransk uro over CETA-avtalen

1. november 2017Blogg | Handelspolitikk
Stikkord: , , , ,

Det er ikkje berre arbeidstakarinteressene som blir den tapande part i den økonomiske krigen mellom bedrifter over landegrensene som det «den nye generasjonen handelsavtalar» legg opp til. Handelsavtalane er også ein trussel mot miljøet, skriver Odd Tarberg på Attac-bloggen.