klimakrise

Viser innlegg med valgt stikkord

Klimakrise og systemendring

3. februar 2020Blogg | Miljø og økonomi
Stikkord: , , ,

Klimaendringene og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren skyldes i all hovedsak forbrenning av fossile energikilder. Samtidig er fossil energi selve fundamentet for vår moderne industrialiserte økonomi. Å fase ut fossil energi vil derfor bety at økonomien endres fundamentalt. Hva kan den endres til og hvordan kan omleggingen skje på en rettferdig måte.