kneblingslov

Viser innlegg med valgt stikkord

Demonstrant bærer plakat med "Europe where are you? (I feel disappointed)"

Uttalelse om Catalonia fra Attac Spania

4. oktober 2017Uttalelser
Stikkord: , ,

Attac Spania vil uttrykke sin absolutte avvisning og sinne over de alvorlige hendelsene i Catalonia 1. oktober og dagene før. Dette må sees i sammenheng med de spanske sentralmyndighetenes vilkårlige undertrykkelse av sivilbefolkningen. Attac Spania krever at de som har utført og oppfordret til dette må stilles til ansvar politisk. Attac har lenge advart om den autoritære vendingen i Partido Popular-regjeringen, spesielt siden vedtaket om den såkalte kneblingsloven som har kriminalisert retten til å uttrykke sin mening og å demonstrere, og er grovt overtramp mot menneskerettigheter. I går gikk det utover en forsvarsløs befolkning som hadde et eneste krav, å få bestemme over sin framtiden gjennom stemmeurner og på fredelig vis. Tidligere har det vært i Murcia, Andalusia og Madrid. Denne autoritære vendingen påvirker alle borgere og reiser tvil om den demokratiske opprettholdelsen av lov som den skulle ha stadfestet. Attac Spania krever: Fjern kneblingsloven At alle politi- og politiske ledere som er ansvarlige for dette må gå av, og at de rettslige avgjørelsene som har ført til situasjonen i.

Til kamp med nye midler

25. mars 2014Leders Blogg | Sosiale bevegelser
Stikkord: ,

Et nytt, omfattende lovverk angriper de sosiale bevegelsene i Spania. Snart blir det umulig for spanjolene å fortsette sine protester. «Borgersikkerhetsloven» heter utkastet som ble sendt på høring like før årsskiftet. Til våren trer den i kraft. Loven innfører sanksjoner mot 55 ulike typer overtredelser, noen nye, noen gamle. Ytringsfriheten, retten til å organisere seg og forsamlingsfriheten er alvorlig truet. FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt om å få se på lovteksten. Det samme har OECD og Europarådet. Den spanske regjeringen ble også nødt til å sende lovteksten ut til alle sine ambassader i Europa. Lovbruddene er delt i tre kategorier. «Milde overtredelser» gir bøter opp til 1000 euro. I neste kategori venter bøter på opp til 30 000 euro. «Svært alvorlige overtredelser» i øverste kategori gir deg opp til 600 000 euro i bot. Formuleringene for de strengeste bøtene er vage og generelle. «Alvorlige forstyrrelser» på offentlig sted med mange mennesker til stede, er blant disse. De mest alvorlige offensiven vi imidlertid i de to andre kategoriene. Det er her verkt.