Landsmøte 2012

Viser innlegg med valgt stikkord

Attac Norges 11. landsmøte vel overstått

2. mars 2012Attac
Stikkord: , , , ,

Delegater fra hele landet møttes i helgen for å bestemme Attacs vei videre etter et år med vekst og større relevans enn noen gang. Men itno kjem ta seg sjøl. I styrets beretning og under lokallagenes presentasjon over aktiviteter i året som har gått er det tydelig at oppgangen skyldes hardt arbeid fra både sentralt og lokalt. Samtidig har et år med en forsterkning av finanskrisa og oppstanden av en rekke sosiale bevegelser som en reaksjon mot urimelig kuttpolitikk ført til at Attacs saker er satt høyt på dagsorden. Skatteparadisfrie soner blir hovedprioritering Arbeidsplanen som ble vedtatt på søndag slår fast skatteparadisfrie soner som hovedkampanje med tre andre arbeidsområder som skal være hoved fokuset for Attac i året som kommer. Målet for kampanjen skal være å få flest mulig kommuner og andre institusjoner erklærer seg som skatteparadisfrie soner, og på denne måten forplikter seg til å unnlate å kjøpe tjenester fra selskaper som benytter seg av skatteparadiser. I motsetning til tidligere kampanjer vil skatteparadisfrie soner kampanjen strekke seg.

LANDSMØTET 2012: Attac Norge i vekst

24. februar 2012Attac
Stikkord:

25. og 26. februar 2012 avholder Attac Norge sitt 11. landsmøte.  Attac Norge går inn i en ny periode med økt oppmerksomhet og medlemsvekst i ryggen. Gjennom hele 2011 fikk vi 2-3 nye medlemmer hver uke. «Vi har tenkt å gå inn i en ny periode med enda høyere aktivitet og fortsatt medlemsvekst» sier Benedikte Pryneid Hansen, som stiller til gjenvalg som leder for andre gang. Fokus på krisa i Europa blir et naturlig tema for Attac å arbeide med i perioden som kommer. «Våre alternativer trengs i debatten. Det er tydelig for de aller fleste at den medisinen troikaen IMF, EU og den europeiske sentralbanken foreskriver ikke virker. Tvert i mot gjør den vondt verre. Kreditorene må ta betydelige tap, de må stilles til ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk. En gjeldsrevisjon som inkluderer befolkningen og sivilsamfunnsorganisasjonene må på plass, og gjeldsslette er eneste løsning for å få de søreuropeiske landene ut av krisa» Kampen mot skatteparadis står også på dagsorden i perioden som kommer. «Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste.