Hjem » Artikler » personvern » Side 3

personvern

Persondata på få hender

Med ei utvikling der nokre få store selskap har veldig mykje informasjon om korleis kvar og ein av oss fer fram på internett, er det presserande at myndigheitene også hengjer med, skriv Mads Opheim på Attac-bloggen.