Ressurspolitikk

Viser innlegg med valgt stikkord

Myth busting: Skatt på finanstransaksjoner

7. juni 2012Finansskatt
Stikkord: , ,

  Motstanderne av skatt på finanstransaksjoner sprer en rekke myter om virkningene ved innføringen av finansskatt, mer og mer aktivt jo bredere politisk støtte skatten har fått. I dokumentet nedenfor omtales de viktigste av de mytene som nå spres, og det vises at dette faktisk er myter som ikke er basert på realiteter. Last ned: Myter om finansskatt 2012.