Hjem » TTIP » Side 10

TTIP

Regjeringen er avmålt til TTIP

I dag la regjeringen fram sin rapport om TTIP. Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland fremmet de mest optimistiske spekulasjonene fra TTIP-tilhengerne i EU. Men når nyansene ble løftet fram kom skepsisen til syne – også fra statsrådene.

Stopp TTIP

Velbegrunnet motstand mot TTIP

Mens EU og USA fortsetter de hemmelige forhandlingene om et transatlantisk frihandels- og investeringspartnerskap (TTIP), vokser sivilsamfunnets motstand. Avtalens mål er ikke å øke handel gjennom tollkutt, men å fjerne reguleringer.

Når politikk blir handelshindrende

Medlemslandene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) ble i desember enige om en ny handelsavtale som av mange feires som en seier for det multilaterale handelsregimet. Attac mener den nye handelsavtalen langt fra er noen seier, men en manifestasjon av de gjennomgående skjevhetene i internasjonale handelsavtaler.