Hjem » TTIP » Side 4

TTIP

"Tvangsliberaliser eller dø" - plakat fra demonstrasjon mot handelsurettferdighet

Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

Utenriksminister Børge Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 spesielt utvalgte land til et uformelt «miniministermøte» i Oslo 21. – 22. oktober. WTO har 164 medlemmer. Det store flertallet av WTOs medlemsland er med andre ord ikke invitert til dette møtet – som skal foregå bak lukkede dører. Derfor protesterer vi!

Handelsavtaler: Spillet er igang

– Franske og tyske uttalelser kan velte TTIP, handelsavtalen mellom EU og USA
– Men det kan også være et strategi for å få gjennom andre avtaler, og for å starte TTIP-forhandlingene på nytt.
– Canada og EUs versjon av TTIP, CETA-avtalen, skal stemmes over i september. Det er varslet store protester i sentral-Europa