Utveier

Viser innlegg med valgt stikkord

Ny Utveier-redaktør på plass

1. februar 2012Organisasjon
Stikkord:

Petter Slattrem Titland er den nye redaktøren for Attacs magasin Utveier. Han er en aktivist med mange jern i ilden, med bakgrunn fra blant annet Latin-Amerika-gruppene og aksjonsgruppa Planka Oslo som jobber for gratis kollektivtransport. Planleggingen av nye nummer allerede i gang, i tett samarbeid med den frivillige redaksjonen i Utveier. Den nye redaktøren vil videreføre magasinets sterke sider, med et bredt spenn av temaer og med mange gode skribenter. – Tematisk fokuserte nummer tror jeg er Utveiers styrke. Jeg brukte selv nummeret om New Public Managment da jeg leste meg opp på temaet. I Utveier NPM-utgave var det en fin blanding av stoff fra fagfolk, akademikere og aktivister. I tillegg til å markere Attacs politikk, kan Utveier være en kilde til utdanning og inspirasjon for mange mennesker utenfor Attacs medlemsfære, som liker Attacs politikk, sier han. Den nye redaktøren er allerede i gang med å lage planene for årets utgaver av Utveier, sammen med redaksjonen av frivillige. Krisa og det sosiale opprøret i Europa kommer til å bli et viktig tema, men f.