Hjem » Verdens Handelsorganisasjon (WTO) » Side 5

Verdens Handelsorganisasjon (WTO)

Persondata på få hender

Med ei utvikling der nokre få store selskap har veldig mykje informasjon om korleis kvar og ein av oss fer fram på internett, er det presserande at myndigheitene også hengjer med, skriv Mads Opheim på Attac-bloggen.

"Tvangsliberaliser eller dø" - plakat fra demonstrasjon mot handelsurettferdighet

Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

Utenriksminister Børge Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 spesielt utvalgte land til et uformelt «miniministermøte» i Oslo 21. – 22. oktober. WTO har 164 medlemmer. Det store flertallet av WTOs medlemsland er med andre ord ikke invitert til dette møtet – som skal foregå bak lukkede dører. Derfor protesterer vi!