Hjem » Ulikhet

Ulikhet

Nyheter, analyser og meninger om økonomisk og sosial ulikhet

Vi trenger en global og rettferdig løsning på flyktningkrisen

Av Hanne Iglebæk Christensen, nestleder i Attac Norge. Publisert i Ny Tid 17. mars 2016. Europa opplever det største antall mennesker på flukt siden andre verdenskrig. Det Europa opplever som en unntakstilstand, har lenge vært den harde realiteten for en stadig økende andel av verdens befolkning. Politikere som nå sier at det er en «flyktningkrise i Europa», underkommuniserer at de aller fleste som ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er på flukt i verden i dag, er i Afrika og Asia. Ekskluderingen av majoriteten av verdens befolkning tvinger mennesker på flukt og nører opp konflikt. Uregulert frihandel går på bekostning av verdens… Les mer »Vi trenger en global og rettferdig løsning på flyktningkrisen

Göran Therborn - The Killing Fields of Inequality

Ulikhetens dødsmarker

Fagrådets spalte i Utveier: Kristen Nordhaug, professor i utviklingsstudier ved HiOA, skriver om hvordan ulikhet dreper i denne anmeldelsen av boka «The Killing Fields of Inequality».