Hjem » Valg 2017 » Påstand 5: Etisk oljefond

Påstand 5: Etisk oljefond

Etikkrådets myndighet skal utvides fra å kun gi råd til å kunne instruere Oljefondet til å trekke investeringer ut av selskaper.

RødtSVArbeiderpartietMDGSPKRFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»important» label=»Uenig*»]Da vi la om etikkarbeidet for to år siden ble beslutningen om uttrekk flyttet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Dette gir mer helhet i arbeidet og gjør at NBIM har uttrekk som mulig reaksjonsform overfor selskaper de er i eierskapsdialog med. På den måten kan etikkarbeidet brukes slik at vi får til mer positiv adferdsendring. Ap mener dette er fornuftig, men vi var samtidig opptatt av at Etikkrådet skulle fortsette å være en selvstendig rådgivende enhet utenfor Norges Bank, og det fikk vi Stortinget med på. [/pl_modal]

[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=»Uklart*»]Senterpartiet forholder seg til at det nå pågår en prosess for å utarbeide ny sentralbanklov. Som en del av dette arbeidet vil også organiseringen av oljefondet behandles. Etikkrådets eventuelle videre rolle vil være avhengig av hvordan sentralbankens og oljefondets øvrige organisasjon blir seende ut. Senterpartiet tar med seg innspillet fra Attac i vårt videre arbeid med dette. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er åpenbart at en slik ny rolle for etikkrådet vil styrke oljefondets etikkarbeid. Dersom rådet også må ta andre hensyn enn de reint etiske, slik det nødvendigvis må om det skal fatte reelle investeringsbeslutninger, kan etikkarbeidet gjennom rådet snarere svekkes enn styrkes.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=»Uklart*»]En etisk forsvarlig forvaltning av Oljefondet er svært viktig for KrF. For KrF er det avgjørende at Etikkrådet må bestå som en uavhengig institusjon, og dette fikk vi heldigvis gjennomslag for da regjeringen i 2014 opprinnelig foreslo å legge ned rådet. Selve uttrekket er nå lagt til Norges Bank, og KrF støttet dette forslaget som fikk bred tilslutning i Stortinget. Det håper vi vil kunne føre til raskere uttrekk gjennom at ikke saker blir liggende i Finansdepartementet til vurdering i lang tid. KrF vil følge nøye med på hvordan det nye samspillet mellom Etikkrådet og Norges Bank kommer til å fungere.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Venstre har vært en ivrig forkjemper for etiske retningslinjer for oljefondet, og feiret etableringen av Etikkrådet. Etikkrådet gjør grundige utredninger og kommer med tydelige anbefalinger, og det er en rolle vi mener bør videreføres.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har heller ikke gått inn for noe slikt i sittende periode. [/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»important» label=»Uenig*»]Oljefondet er en profesjonell kapitalforvalter. Det er også de som sitter tettest på selskapene og har mulighet til å sørge for forandringer. De aller fleste store selskaper har et ønske om å drive både etisk og bærekraftig. I mange selskaper er det mulig å få til endringer via dialog og samarbeid. Det er rimelig å tro at de som sitter tettest på selskapene kan gjøre denne vurderingen best. Det skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet og kriteriene for utelukkelser, men Norges Bank skal ha det endelige ansvaret for å trekke SPU ut av enkeltselskaper styrkes etikkarbeidet i fondet.[/pl_modal]
Rødt[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SV[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Arbeiderpartiet[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=»Uenig*»]Da vi la om etikkarbeidet for to år siden ble beslutningen om uttrekk flyttet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Dette gir mer helhet i arbeidet og gjør at NBIM har uttrekk som mulig reaksjonsform overfor selskaper de er i eierskapsdialog med. På den måten kan etikkarbeidet brukes slik at vi får til mer positiv adferdsendring. Ap mener dette er fornuftig, men vi var samtidig opptatt av at Etikkrådet skulle fortsette å være en selvstendig rådgivende enhet utenfor Norges Bank, og det fikk vi Stortinget med på. [/pl_modal]
MDG[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SP[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=»Uklart*»]Senterpartiet forholder seg til at det nå pågår en prosess for å utarbeide ny sentralbanklov. Som en del av dette arbeidet vil også organiseringen av oljefondet behandles. Etikkrådets eventuelle videre rolle vil være avhengig av hvordan sentralbankens og oljefondets øvrige organisasjon blir seende ut. Senterpartiet tar med seg innspillet fra Attac i vårt videre arbeid med dette. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er åpenbart at en slik ny rolle for etikkrådet vil styrke oljefondets etikkarbeid. Dersom rådet også må ta andre hensyn enn de reint etiske, slik det nødvendigvis må om det skal fatte reelle investeringsbeslutninger, kan etikkarbeidet gjennom rådet snarere svekkes enn styrkes.[/pl_modal]
KRF[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=»Uklart*»]En etisk forsvarlig forvaltning av Oljefondet er svært viktig for KrF. For KrF er det avgjørende at Etikkrådet må bestå som en uavhengig institusjon, og dette fikk vi heldigvis gjennomslag for da regjeringen i 2014 opprinnelig foreslo å legge ned rådet. Selve uttrekket er nå lagt til Norges Bank, og KrF støttet dette forslaget som fikk bred tilslutning i Stortinget. Det håper vi vil kunne føre til raskere uttrekk gjennom at ikke saker blir liggende i Finansdepartementet til vurdering i lang tid. KrF vil følge nøye med på hvordan det nye samspillet mellom Etikkrådet og Norges Bank kommer til å fungere.[/pl_modal]
Venstre[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Venstre har vært en ivrig forkjemper for etiske retningslinjer for oljefondet, og feiret etableringen av Etikkrådet. Etikkrådet gjør grundige utredninger og kommer med tydelige anbefalinger, og det er en rolle vi mener bør videreføres.[/pl_modal]
Høyre[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har heller ikke gått inn for noe slikt i sittende periode. [/pl_modal]
Frp[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=»Uenig*»]Oljefondet er en profesjonell kapitalforvalter. Det er også de som sitter tettest på selskapene og har mulighet til å sørge for forandringer. De aller fleste store selskaper har et ønske om å drive både etisk og bærekraftig. I mange selskaper er det mulig å få til endringer via dialog og samarbeid. Det er rimelig å tro at de som sitter tettest på selskapene kan gjøre denne vurderingen best. Det skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet og kriteriene for utelukkelser, men Norges Bank skal ha det endelige ansvaret for å trekke SPU ut av enkeltselskaper styrkes etikkarbeidet i fondet.[/pl_modal]

* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Etikkrådet er et uavhengig råd underlagt Statens pensjonsfond utland (SPU), som skal vurdere om fondets investeringer i selskaper strider mot de etiske retningslinjene i SPU. Per dags dato kan de kun gi anbefalinger til Norges Bank. De kan råde Norges Bank om å observere eller trekke seg ut av selskaper som er i strid med de etiske retningslinjene, men Etikkrådet har ikke mandat til å instruere til utrekk. Attac mener at myndigheten må utvides slik at rådet også kan instruere Oljefondet til å trekke investeringer ut av selskaper.

[timed offdate=»20170818″]

[/timed]
[timed ondate=»20170819″]

[/timed]