Hjem » Valg 2017 » Påstand 8: Ny menneskerettighetstraktat i FN

Påstand 8: Ny menneskerettighetstraktat i FN

Norge skal tilslutte seg en ny menneskerettighetstraktat i FN som sier at selskaper kan bli tiltalt i Norge dersom de bryter menneskerettighetene i andre land.

RødtSVArbeiderpartietMDGSPKRFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Arbeiderpartiet følger med interesse arbeidet med å utarbeide en traktat for ansvarliggjøring av selskaper og investorer dersom de bryter menneskerettigheter. Etter APs syn er det grunn til å forsøke å få til et mer bindende juridisk rammeverk enn dagens uforpliktende retningslinjer. Hvorvidt Norge bør slutte seg til forslaget fra arbeidsgruppen vil partiet ta stilling til når det endelige forslaget foreligger.[/pl_modal][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Dette spørsmålet har ikke Senterpartiet tatt stilling til ennå. Vi er imidlertid helt klare på at vi ikke kan tillate en utvikling der internasjonale selskaper og investorer får enda mer makt på bekostning av lokalbefolkningen. Også FN har nå advart mot at de nye handelsavtalene kan skape en fremtid der internasjonale selskaper bestemmer mer, og demokratisk valgte regjeringer mister makt. Senterpartiet er folkestyrepartiet. Vi vil at det er folket i et land som skal bestemme utviklingen i landet, ikke styrene i internasjonale selskaper eller byråkrater eller jurister i Brussel, Washington eller Beijing. [/pl_modal][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Norge må være positive til et slikt arbeid, og så må vi ta konkret stilling til de konkrete traktatbestemmelsene når de eventuelt foreligger.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Avventer svar til eventuell traktat foreligger. Viser forøvrig til næringslivets handlingsplan for menneskerettigheter.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Brudd på menneskerettighetene skal få konsekvenser. FrP har imidlertid begrenset tiltro til FN som håndhever av menneskerettighetene.[/pl_modal]
Rødt[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SV[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Arbeiderpartiet[pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Arbeiderpartiet følger med interesse arbeidet med å utarbeide en traktat for ansvarliggjøring av selskaper og investorer dersom de bryter menneskerettigheter. Etter APs syn er det grunn til å forsøke å få til et mer bindende juridisk rammeverk enn dagens uforpliktende retningslinjer. Hvorvidt Norge bør slutte seg til forslaget fra arbeidsgruppen vil partiet ta stilling til når det endelige forslaget foreligger.[/pl_modal]
MDG[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SP[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Dette spørsmålet har ikke Senterpartiet tatt stilling til ennå. Vi er imidlertid helt klare på at vi ikke kan tillate en utvikling der internasjonale selskaper og investorer får enda mer makt på bekostning av lokalbefolkningen. Også FN har nå advart mot at de nye handelsavtalene kan skape en fremtid der internasjonale selskaper bestemmer mer, og demokratisk valgte regjeringer mister makt. Senterpartiet er folkestyrepartiet. Vi vil at det er folket i et land som skal bestemme utviklingen i landet, ikke styrene i internasjonale selskaper eller byråkrater eller jurister i Brussel, Washington eller Beijing. [/pl_modal]
KRF[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Venstre[pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Norge må være positive til et slikt arbeid, og så må vi ta konkret stilling til de konkrete traktatbestemmelsene når de eventuelt foreligger.[/pl_modal]
Høyre[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Avventer svar til eventuell traktat foreligger. Viser forøvrig til næringslivets handlingsplan for menneskerettigheter.[/pl_modal]
Frp[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Brudd på menneskerettighetene skal få konsekvenser. FrP har imidlertid begrenset tiltro til FN som håndhever av menneskerettighetene.[/pl_modal]

* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Innenfor FN-systemet pågår det nå forhandlinger om en internasjonal traktat som skal holde selskaper ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Traktaten skal styrke rettsvernet for mennesker som er ofre for slike brudd og styrke menneskerettighetene. Den skal gjøre rede for næringslivets ansvar om å respektere menneskerettighetene og staters ansvar for å beskytte dem, og inkluderer en klage- og kompensasjonsmulighet for ofre for menneskerettighetsbrudd påført av næringslivet. Dette er viktig arbeid for å styrke menneskerettighetene, og Attac mener derfor at Norge skal tilslutte seg traktaten.