Attac Norge

Nyhetsbrev
Januar/Februar 2011

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Tysk fagbevegelse i allianse med Attac

Tysk fagbevegelse har inngått et samarbeid Attac for å skattlegge de som er ansvarlige for finanskrisen. Les mer hos Fri Fagbevegelse.

Attac i Tunisia

Attac er en global bevegelse, og finnes også i Tunisia. Attac Tunisia var selvfølgelig en aktiv del i demonstrasjonene for sosial rettferdighet og demokrati som førte til regimeskifte. Du kan lese erklæringen fra Attac Tunisia her.

Mye oppmerksomhet om Utveier

Attacs medlemsblad Utveier har fått mye oppmerksomhet om sitt temanummer om New Public Management. Dagbladet brukte Utveier som hovedkilde for en sak om utviklingen i strømprisene. I tillegg ble nummeret delt ut til deltakere på No Public Management-møtet på LOs Trondheimskonferanse.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Attac Norges nye nettsider

- De nye nettsidene skal først og fremst gjøre det lettere å finne informasjon om Attac og våre saker. Den gamle løsningen var ikke beregnet for så mye informasjon som det etterhvert ble liggende der, og samtidig så var sidene teknisk utdaterte, forteller kampanjesekretær Audun Myhra Bergwitz. Ikke alt innholdet er på plass på de nye nettsidene, men det ligger en struktur bak som vil gjøre det lettere å oppdatere og utvikle nettsidene i takt med endringer i organisasjonen.

Attacs nye nettsider

Videointervju fra Verdens sosiale forum

Leder Benedikte Pryneid Hansen, fagrådsmedlem og energiutreder Helge Ryggvik og leder for Attac Harstad, Petter Ytterstad, var Attacs delegasjon på Verdens sosial forum i år. I Dakar, Senegal, var nærmere 50 000 aktivister samlet i de sosiale bevegelsenes motstykke til Verdens økonomiske forum i Davos. Attac TV, drevet av Attac Spania, var tilstede og intervjuet deltagere fra hele verden, inkludert Benedikte Pryneid Hansen.

Landsmøtet 2011: Gamle og nye ledere

Attacs landsmøte nærmer seg og valgkomiteen har nå kommet med sin innstilling til ny ledelse i Attac for 2011. Benedikte Pryneid Hansen er innstilt til gjenvalg som leder. Nåværende 2. nestleder Ingerid Straume er innstilt som 1. nestleder. Magnus Eriksson er ny for Attac, men er innstilt til posten som 2.nestleder. Du kan lese en full presentasjon av lederkandidatene på våre nettsider.

Europeisk Sommeruniversitet 2011

Sett av uka 9. august til 14. august i sommer. Da blir det European Network Academy, en samling for aktivister i sosiale bevegelser i hele Europa. Det er det europeiske Attac-nettverket som i fellesskap arrangerer, men både fagforeninger og aktivister i andre sosiale bevegelser er invitert. Mer informasjon finner du www.ena2011.eu.

European Network Academy 2011 - Creating our common future

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad