Attac Norge

Nyhetsbrev
Sommer 2011

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

TaxJustice.no

Det er ikke bare Attac som har fått nye nettsider om skatteparadis. Tax Justice Network Norge har også lansert nye nettsider nylig, som kommer til å bli jevnlig oppdatert med nyheter og ressurser om skatteparadis. Attac var med å ta initativ til Tax Justice Network Norge, og er fortsatt en viktig medspiller.

Indignasjon i Europa!

"De indignerte", bevegelsen som startet med okkupasjonen av Plaza del Sol i Madrid, fortsetter sitt opprør mot finanskrisen. Attac internasjonalt vedtok på sitt møte 17. - 19. juni i Hellas en støtterklæring til opprøret. Mye av bevegelsen og dens aksjoner blir organisert gjennom sosiale media som Facebook og Twitter, så den beste måten å følge med er nettopp der. For de som ikke vil bruke disse så er oppdateres nettsiden European Revolution jevnlig med nyheter og informasjon om det som skjer.

Nytt Utveier

Siste nummer av Attacs medlemsblad Utveier kom nylig, og du burde ha fått det i posten hvis du er medlem. Dette nummeret er et jubileumsnummer i anledning av at Attac Norge er 10 år, og du kan blant annet lese Ignacio Ramonets kronikk fra 1998 som ble inspirasjonen til hele Attac-bevegelsen. Av mer oppdatert materiale så får du en reportasje fra Attac Marokko, anmeldelse av Res Publicas bok om de nyliberale strateger og Kåre Bildens bok "Mat er makt". Utveier ligger tilgjengelig på nett her.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Attacs valgkampanje:

For demokratisk styring - mot New Public Management

Attac har lenge arbeidet mot New Public Management (NPM), og har hatt kampen mot denne udemokratiske styringsideologien som hovedkampanje siden 2010. Etter mye arbeid lanserer vi nå en helt ny kampanjenettside på demokratiskstyring.no. Siden gir en introduksjon til hva NPM er, hvorfor Attac jobber mot det og hva vi kan gjøre. I tillegg har vi samlet mange ressurser om NPM, både nyhetssaker, rapporter, blogger og nettsider til en omfattende guide. Her vil gjerne ha flere saker, alt fra personlige erfaringer med NPM til akademiske rapporter. Vi vil gjerne ha flere saker inn i guiden, der tar vi gjerne mot innspill fra alle. Har noen skrevet noe bra om NPM, eller du vil skrive om dine egne erfaringer, så send en epost til oss på skrivom@demokratiskstyring.no.

Fram mot valget vil Attac sette New Public Management på dagsorden, for å påvirke folkevalgte til å selv ta ansvaret for lokaldemokratiet og få inn de folkevalgte som ønsker demokratisk styring, ikke markedsretting og byråkratisering. For lokallag og aktivister som vil jobbe med valgkampanjen har Attac laget kampanjemateriale som er tilgjengelig for nedlasting på kampanjesiden eller kan bestilles fra Attac-kontoret.

Nye kampanjesider

Finansskatt.no - Attacs nye kampanjeside for finansskatt
skatteparadis.attac.no - Attacs nye infoside om skatteparadis

Attac lanserte tidligere i år to nye hefter, ett om finansskatt og ett om skatteparadis. Nettsidene som følger opp disse er nå klare. På finansskatt.no finner du i tillegg til informasjon og ressurser om finanskrisa og finansskatt en relansert utgave av Attacs ABC til finansverdenen. På skatteparadis.attac.no finner du informasjon og ressurser om skatteparadis som en utvidelse av skatteparadisheftet.

Framgang for finansskatt-arbeidet

José Manuel Barroso, leder i EU-kommisjonen and Janusz Lewandowski, kommisjonsmedlem, legger fram forslaget om å finansiere EU-kommisjonen med finansskatt. Kilde: EUs audiovisuelle tjeneste EU-kommisjonen gikk forrige uke inn for en finansskatt på EU-nivå.

Lanseringen av kampanjesiden for finansskatt kommer i rett tid, for arbeidet med finansskatt går stadig framover. 22.juni var det nok en global aksjonsdag for finansskatt, i Oslo markert med et børskasino. 1.juli bar arbeidet litt frukter da EU-kommisjonen, som tidligere har vært svært kritisk til en finansskatt, selv foreslo å innføre en finansskatt i EU-området. Riktignok så vil EU-kommisjonen bruke pengene til seg selv, og det er urealistisk at forslaget blir vedtatt slik det står, men likevel er det et langt steg framover.

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no. For andre henvendelser bruk attac@attac.no

Attac Norge - Fredensborgveien 6, 0177 OSLO - Telefon: (+47) 22 98 93 04

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad