Attac Norge

Nyhetsbrev
August 2011

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Attac om 22. juli

Attac sendte etter 22. juli et kondolansebrev til AUF: Attac Norge og hele det globale Attac-nettverket vil få uttrykke den dypeste medfølelse og solidaritet i denne tunge stund. Det grusomme angrepet er ubegripelig, og ord blir fattige. Som politiske aktivister er vi alle rammet... Vi mottok også en mengde en kondolanser fra Attac'ere og allierte over hele verden som var sjokkert over dette angrepet på det norske demokratiet. Vi håper alle de som har blitt rammet får våre kondolanser. Mye har blitt sagt om dette angrepet og trusselen fra ytre høyre. Attac-nestleder Ingerid Straume skrev et leserinnlegg om ekstremisme og politikk i Klassekampen 29.juli som er lesverdig.

Finansskattkonferanse: Hold av 21. og 22. oktober

Fredag 21. og lørdag 22. oktober kommer Attac Norge til å arrangere en konferanse om finansskatt. Konferansen vil være åpen for alle, og er ypperlig anledning for å lære mer om finansskatt, både for de som er grønne på feltet og for de erfarne. Konferansen vil være på Håndverkeren konferansesenter i Oslo, vi kommer med mer informasjon. I mellomtiden kan du besøke kampanjesiden vår finansskatt.no.

Lokal kamp mot skatteparadiser

På ENA kom en samling av nordiske Attacere fram til at de vil satse på lokal kamp mot skatteparadis. Malmø kommune har allerede vedtatt å ekskludere selskaper som er registrert i skatteparadis når de gjør anskaffelser, og Kalmar kommune er også på vei til å vedta noe lignende. Tax Justice Network skriver mer om slike tiltak både i Sverige og Frankrike. Attac Norge kommer til å jobbe videre med dette.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Valgkamp: Blir du kokt som en frosk

For demokratisk styring - mot New Public Management

Valget nærmer seg og Attac har i år kampen mot New Public Management som valgkampanje. Kampanjeløpeseddelen "Blir du kokt som en frosk" spiller på hvordan en frosk i en gryte vil kokes levende hvis temperaturøkningen skjer gradvis. Den kan nemlig ikke registrere de små forandringene, og hopper derfor ikke ut før den blir kokt. New Public Managements markedsretting og kontrollbyråkrati er innført gradvis og med små forandringer, men resultatet er en offentlig sektor og et lokaldemokrati som blir kokt i stykker. På demokratiskstyring.no finner du en kampanjepakke som lokale aktivister kan bruke fram mot valget, med løpeseddel, plakater og forslag til leserinnlegg. Materiellet i kampanjepakka kan også bestilles fra Attac-kontoret gratis.

Rapporter fra European Network Academy

1350 deltok på Attacs sommeruniversitet i Freiburg, Tyskland

Attac Norge deltok med 11 deltakere på European Network Academy sammen med 1350 deltakere fra hele verden. Arrangementet var en kjempesuksess med langt flere deltakere enn man hadde regnet med, og rapportene fra de som deltok er udelt positive. For deg som ikke deltok så har noen av deltakerne skrevet rapporter som du finner her.

Skatteparadis på Oslo Børs

Attacs skattegruppe har sett på hvilke selskaper på Oslo Børs som er registrert i skatteparadis, og funnet at flere statlige og statseide aktører som DnB Nor og Folketrygdfondet er kraftig representert i slike selskaper, trass i offentlig norsk politikk mot skatteparadis. Gruppas undersøkelser ble til et to-siders oppslag i Aftenposten og en oppfølgingssak. Reaksjonene fra det politiske miljø var kraftige, mens svarene fra ansvarlige politikere og byråkrater var skuffende unnvikende. Mer om saken og vår bakgrunnsinformasjon finner du her.

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no. For andre henvendelser bruk attac@attac.no

Attac Norge - Fredensborgveien 6, 0177 OSLO - Telefon: (+47) 22 98 93 04

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad