Attac Norge

Nyhetsbrev
Globaliseringskonferansen 2012

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Skatteparadisfri-kampanjen i full gang

Kampanjen for skatteparadisfrie soner er i full gang og løper neste fra oss i Attac. Kommunestyrerepresentanter i mange kommuner har grepet fatt i ideen og allerede er tre kommuner blitt skattesparadisfrie: Ulstein, Lillehammer og Kongsberg. Du kan følge kampanjen på skatteparadis.attac.no der vi prøver å holde oversikten over alt som skjer. Der finner du også det du trenger å vite for å starte en lokal kampanje og gjøre din kommune skatteparadisfri.

Skatteparadisfri-kampanje på Facebook

For å spre kravet om skatteparadisfrie kommuner til flest mulig har vi også laget en Facebook-kampanje for skatteparadisfrie soner. Gå inn på vår kampanjeside på Facebook og krev at din kommune også skal bli skatteparadisfri. Du kan stemme to ganger, og så spre kravet videre til alle vennene dine.

Husk kontingenten

Attac er en medlemsorganisasjon, og avhengig av deg for å kunne opprettholde vår aktivitet. Mange har fortsatt ikke betalt medlemskontingenten for i år, så vi sender straks uten en purring. Si fra hvis du ikke har fått post fra oss i år, da har vi nok feil adresse og giroen vil bli borte i posten.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Attac-guide til Globaliseringskonferansen

Meld deg på Globaliseringskonferansen

I år er det klart for Norges Sosiale Forum, også kalt Globaliseringskonferansen, for 11. gang, også denne gangen på Folkets Hus i Oslo. Til denne konferansen ventes opp mot 2000 deltakere fra hele landet, og flere internasjonale gjester, blant disse flere av våre fremste intellektuelle og motstandsfolk. Globaliseringskonferansen er høstens store happening for Attac og de sosiale bevegelsene i Norge. Vi ønsker at så mange Attac’ere som mulig skal delta og har laget denne guiden til våre møter på konferansen, og møter som lages av våre alliansepartnere. I tillegg til faglig program blir det både kulturelle innslag, konserter og sosialisering på kveldstid. Hver kveld fra kl 20 kan du møte andre Attac’ere PubAttac på Revolver i Møllergata 32.

Det er fortsatt ledige plasser. Meld deg på Globaliseringskonferansen her!

Fullt program finner du på Globaliseringskonferansen sider.

Torsdag 1. november

18.00- 20.00 Åpningsmøte: BRENNPUNKT

Arr: Norges Sosiale Forum i samarbeid med Attac, For Velferdsstaten, SLUG, Manifest Analyse, LAG og Nei til EU

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier. Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. Cristina Asensi fra Attac Spania og 15M var tydelig da vi spurt hva vi kunne bidra med i kampen: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»Vi har også i større grad enn noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Innledere: Samir Amin (Egypt), Elena Martinez Perez (Spania), Michael Albert (USA), Sidia Jatta (Gambia). Møteleder: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

20.00 PubAttac

Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Fredag 2. november

10.00- 12.00: GJELD PÅ 1-2-3

Arr.: Attac Norge og SLUG

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.

Innledere: Petter Håndlykken (Attac), Gina Ekholt (SLUG) og Paul Bjerke (De Facto)

10.00- 12.00 MEGAMONOPOL – krisa i kapitalismen på 1-2-3

Arr.: Attac Norge og Rød Ungdom

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac! Og, det blir et megamonopol der. For real!

12.30- 13.00: BORGERLØNN – veien videre for velferdsstaten?

Arr.: Miljøparitet De Grønne, Attac Oslo Øst, Occupy Oslo.

Velferdsstaten er ikke bærekraftig i dag og forskjellene øker. En borgerlønnreform kan frigjøre kreativitet, føre til at det lønner seg å arbeide og begrense mar¬ginaliseringen av store grupper. Tiden er inne for å redefinere arbeid og verdiskapning.

Innledere: Anja Askeland (Miljøpartiet De Grønne), kultur ved trubadur Knut Erik Tornaas

12.30- 14.00 / 14.30 PÅ RØVERTOKT – norske investeringer vs. utvikling og miljø

Arr.; Handelskampanjen (hvor Attac er medlem) og Changemaker

Norske selskaper investerer i land med svært ustabile forhold, og midt i dette uryddige landskapet stiller norske investorer krav til forutsigbarhet og investorbeskyttelse, og investorers rettigheter styrkes på bekostning av befolkningens rett til å styre sitt eget land.

Innledere: Helene Bank (For Velferdsstaten), Alberto Villareal (REDES Uruguay).

14.30- 16.00 HANDELSAVTALER SOM ER BRA FOR KLIMAET, KVINNER OG MATSIKKERHEIT – kva kriterie må ligge til grunn?
Arr.: Handelskampanjen, Framtiden i våre hender, Fellesrådet for Afrika og Kirkens Nødhjelp

Omsynet til likestilling, miljøet og matsikkerheit kjem ofte i bakgrunnen når nye handelsavtaler på mat skal inngåast. Kva kriterie bør ein legge vekt på for å ta større omsyn til desse verdiane?

Innledere: Heidi Lundeberg (Latin-Amerikagruppene), Alberto Villareal (REDES Uruguay), Brita Brekke (Spire) og Arild Hermstad (Framtiden i våre hender)

16.30- 18.30 Stormøte: DEN ØKONOMISKE KRISA

Arr.: Norges Sosiale Forum i samarbeid med Attac, For Velferdsstaten, SLUG, Manifest Analyse, LAG og Nei til EU

Er dagens økonomiske krise en krise i kapitalismen? Eller bunner den i de siste tiårenes markedsliberalisme? Er det bankenes og finansinstitusjonenes uansvarlige omgang med penger som det egentlige problemet? Hva er konsekvensene av krisen i eurosonen? Da krisen var blitt et faktum, reagerte Europas ledere ved å redde finanskapitalen og ved å skyve regninga over på folk flest. På møtet skal vi se på årsakene til krisa, i tillegg til å se fremover og la oss inspirere av kriseløsninger som peker forbi dagens snevre og elitestyrte logikk. Vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten. Hvordan går det med dem nå? Flere land i Latin-Amerika hadde sin krise i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklingen av nye arbeidsplasser. Hvordan gikk det med dem? Hvilke alternativer har Europa i dag? Og hva er Norges rolle?

Innledere: Ali Esbati (Manifest Analyse), Sólveig Jónsdóttir (Attac Island), Andrew Kliman (USA), Heidi Lundeberg (LAG) og Ommund Stokka (Industri Energi). Møteleder er Emilie Ekeberg, styremedlem i Attac Norge og journalist i Klassekampen.

18.30- 19.30 AKSJONSVERKSTED FOR ROBIN HOOD-SKATT

Arr.: Robin Hood-skattkampanjen (se robinhoodskatt.no for de 30 tilsluttede organisasjonene)

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.

Med Martin Giset og Benedikte Pryneid Hansen fra Attac, m.fl.

20.00 PubAttac

Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Lørdag 3. november

14.30- 16.00: COWBOY OG INDIANER – norsk frihandel i lovlause Honduras

Arr.: Handelskampanjen, Latin-Amerikagruppene

Kva er følgjene av frihandel og utenlands investeringar i land som Honduras? Norge forhandlar frihandelsavtale med landet som er mest kjend for menneskerettsbrot.

Innledere: Carlos Amador (Comite Ambientalista Valle de Siria), Betty Matamoros (Honduras)

18.30- 20.00: EN ANNEN ØKONOMI ER MULIG. HVILKEN ØKONOMI?

Arr.: Attac Norge og Motmakt.

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?

I panelet: Solveig Jonsdottir (Attac Island), Michael Albert (USA), m.fl.

20.00 PubAttac

Attac samler seg hver kveld etter konferansen på Revolver i Møllergata. Her får du muligheten til å bli bedre kjent med Attac’ere fra hele landet og våre internasjonale gjester.

Søndag 4. november

10.00- 11.30 The Road from Rio: can the UN meet the greates challenges of our time?

Arr.: Forum for utvikling og miljø

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

I panelet: Leder i Attac Norge Benedikte Pryneid Hansen, utviklingsminister Heikki Holmås, Chee Yok Ling (Third World Network) og Andrew Preston (ForUM).

12.00- 14.00 STRATEGIMØTE: GJELD

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.

12.00- 14.00: STRATEGIMØTE: INVESTERINGSAVTALER

Handelskampanjen inviterer alle interesserte med på kampanje mot bilaterale investeringsavtaler (BITS)! Vi inviterer til strategimøte for å diskutere fokus for felles kampanjen i 2013, og hvordan vi skal arbeide for å sikre at investeringer ikke bare skjer på utenlandske investorers premisser.

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no. For andre henvendelser bruk attac@attac.no

Attac Norge - Fredensborgveien 6, 0177 OSLO - Telefon: (+47) 22 98 93 04

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad