Attac Norge

Nyhetsbrev
September 2013

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Finasskatt som snikislamisering!

Vi trodde først det var satire, eller kanskje et stunt fra moromennene i The Yes Men, men virkeligheten overgår likevel vår fantasi i finanslobbyens kampanje mot en skatt på finanstransaksjoner. Jonathan Hoenig, fra hedgefondet Capitalistpig Hedge Fund, LLC, (ja, du leste riktig, fondet heter "kapitalistsvin"), mener at forslaget om en finansskatt i USA er "snikislamisering". Hvorfor? Jo, fordi kongressmannen som fremmet det er muslim. Ikke overraskende står det egentlig ganske lite om derviathandel i tradisjonelle islamske lover, men i mangel av gode argumenter så kan man jo ty til litt rasisme. Les hele saken hos forbes.com.

WTO har ikke levert

19. august var den nye WTO-sjefen, Roberto Azevêdo, på besøk i Oslo. Overraskende for mange, så var hovedbudskapet hans at "WTO har ikke levert et eneste resultat siden organisasjonen ble dannet". Han påpekte også nødvendigheten av å tilpasse WTO til dagens verden, og advarte mot plurilaterale forhandlinger som den som nå foregår om en internasjonal tjenesteavtale. Les mer hos Handelskampanjen.

Gjeldsrevisjon

Norge har som første land i verden gjennomgått alle våre utlån til utviklingsland, og sett på om noen av dem kan regnes som "illegitim gjeld". Illegitim gjeld er lån som aldri burde vært gitt, og derfor bør slettes. Dette er positivt, og noe gjeldsslette-bevegelsen har kjempet for i lang tid. Gjeldsrevisjonen kom i august, og det gjorde også Slett U-landsgjeldas skyggerapport, et kritisk tillegg til den offisielle rapporten. Ta en titt på begge!

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Stortingsvalget 2013 - Solidaritetsbarometeret

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Attac Norge har spurt partiene hva de mener om våre saker og samlet svaret i vårt Solidaritetsbarometer. Vi har bedt om svar på hva partiene vil gjøre for mer åpenhet i økonomien og regulering av finanssektoren, hvordan de vil bidra til å hindre kapitalflukt, hva de vil med gjøre med Oljefondets (u)etiske profil og hvordan de stiller seg i internasjonal handels- og investeringspolitikk.
Solidaritetsbarometeret viser at med en eventuell ny blåblå regjering vil den foreslåtte land-for-land-rapporteringen stå i fare. Verken Frp og Høyre vil ikke gjøre noe for å hindre eksport av skattepenger til skatteparadis. Arbeiderpartiet skuffer også, selvom de kjører hardt på solidaritet og rettferdighet i valgkampen, så er ikke internasjonal solidaritet høyt prioritert. Norske næringsinteresser kommer først for Ap når det kommer til internasjonale handelsavtaler, og avkastningsmål kommer først når det gjelder etikk for Oljefondet eller gjeldsslette for kriserammede europeiske land.

Nøkler til krisa i Europa

Finansskatt

Den pågående økonomiske krisa i Europa er ofte i nyhetene, med høy arbeidsledighet, sosial nød og store protester. Årsakene og sammenhengene kommer sjelden fram, man får lett inntrykk av det er en slags naturkatastrofe som foregår. Det er det selvfølgelig ikke, dette er en politisk krise. Det betyr også at vi kan løse krisa med politikk, men det krever en annen politikk enn den ødeleggende innstrammingspolitikken som føres nå. Attac vil arrangere tre regionale konferanser, 15. og 1 i Tromsø, Trondheim og Oslo, om krisa i Europa, for å sette alternativene til dagens krisepolitikk på dagsordenen. Vi trenger fortsatt flere til å være med på arbeidet, både med planlegging og praktisk hjelp under konferansen, så ta gjerne kontakt med oss på attac@attac.no.

Attac i debatt om informasjonsstøtten

En del av Attacs budsjett er finansiert over NORADs informasjonsstøtte, altså bistandsbudsjettet. Informasjonsstøtten utgjør cirka 3% av det totale bistandsbudsjettet, og går til organisasjoner i Norge for å drive opplysningsarbeid om Nord/Sør-forhold. Høyre og Frp har annonsert at de vil kutte i bistandsbudsjettet i en blåblå regjering, og Høyre har gått hardt ut mot spesielt informasjonsstøtten. Attac ble i debatten trukket fram som et eksemepel på organisasjoner som ikke burde motta støtte av Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark. Ifølge Gitmark jobber Attac "mot globalisering", og det er som å "jobbe mot tyngdekraften". Med et slikt saklighetsnivå er det vanskelig å tolke Gitmarks utsagn som noe annet enn at han vil fjerne støtten til kritiske organisasjoner. Det har også både Arbeiderpartiet og andre i debatten påpekt ganske så tydelig. RORG-samarbeidet, som samler alle mottakere av NORADs informasjonsstøtte, har laget en oppsummeringssak om debatten, med oversikt over Gitmarks noe selvmotsigende utsagn i media og svarene han har fått.
Men Gitmark har rett i at Attac skiller mellom fysikkens lover og økonomiens "lover", noe entusiastene for frie markeder ofte har litt problemer med.

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no. For andre henvendelser bruk attac@attac.no

Attac Norge - Fredensborgveien 6, 0177 OSLO - Telefon: (+47) 22 98 93 04

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad